Bielorusko

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda o spolupráci medzi MŠ SR a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky na r.1996-1998
(Bratislava, 21. 6. 1996; platí od 21.6. 1996; platnosť sa automaticky predlžuje vždy o 2 roky)

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku