Aktuality v oblasti detí a mládeže

Europe Goes Local – Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

       V dňoch 20. a 21. apríla 2018 sa v Senci uskutočnila tretia, posledná fáza pilotného vzdelávania v rámci medzinárodného projektu Europe Goes Local (EGL) – Podpora práce s mládežou na úrov…

Záverečná hodnotiaca konferencia kampane No Hate Speech Movement v Štrasburgu

Je to všetko? Dôležitá otázka, ktorá sa od 10.- 12. apríla 2018 niesla priestormi Európskeho centra mládeže v Štrasburgu, kde sa konala záverečná hodnotiaca konferencia kampane „No hate speech m…

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v lete 2017 pripojilo do realizácie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, ktorá je jedným z pilierov národného projektu Úradu…

Zástupcu MŠVVaŠ SR zvolili za viceprezidenta Európskeho riadiaceho výboru pre mládež

      Riaditeľ odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Hromada sa stal viceprezidentom Európskeho riadiaceho výboru pre mládež spadajúceho pod Radu Európy. Do tejto …

Konferencia „Moderné centrum“

Ako by mali CVČ reflektovať vo svojej výchovno-vzdelávacej činnosti a v materiálno- technickom vybavení na súčasné potreby mladých? Aké sú perspektívy a výzvy pre centrá voľného času a ich zames…

Fórum mládeže ECOSOC

V dňoch 30. – 31. januára 2018 sa uskutočnilo Fórum mládeže ECOSOC (Hospodárskeho a sociálneho výboru OSN). V poradí 7. Fórum malo za cieľ poskytnúť platformu pre mládež a umožniť jej zapojiť sa…

Spustenie online encyklopédie o mládežníckej politike

Dňa 12. decembra 2017 Európska komisia slávnostne otvorila v Bruseli Youth Wiki, encyklopédiu porovnávajúcu národné systémy, politiky a aktivity zamerané na mládež. Cieľom portálu je propagovať …

Rokovanie Rady ministrov pre mládež v Bruseli

V dňoch 20. – 21. novembra 2017 zasadala Rada pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport. Prvý deň rokovania v časti mládež sa Rada dohodla na všeobecnom smerovaní k návrhu nariadenia o Európskom …

NÁRODNÉ ŠKOLENIE VZDELÁVANIA K ĽUDSKÝM PRÁVAM

Inštitút neformálneho vzdelávania v spolupráci s Odborom mládeže Rady Európy pozýva mládežníckych lídrov a pracovníkov s mládežou na rozšírené školenie v termíne 16. - 19. novembra 2017 v Kráľov…

Európska konferencia mládeže v Estónsku

Dnes sa v Estónskom Tallinne začína Európska konferencia mládeže, na ktorú nadviaže zasadanie generálnych riaditeľov pre mládež. Obe sú tradičnými podujatiami každej predsedníckej krajiny EÚ v obla…

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku