Aktuality v oblasti detí a mládeže

Záverečná hodnotiaca konferencia kampane No Hate Speech Movement v Štrasburgu

Záverečná hodnotiaca konferencia kampane No Hate Speech Movement v Štrasburgu

Je to všetko? Dôležitá otázka, ktorá sa od 10.- 12. apríla 2018 niesla priestormi Európskeho centra mládeže v Štrasburgu, kde sa konala záverečná hodnotiaca konferencia kampane „No hate speech m…

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v lete 2017 pripojilo do realizácie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, ktorá je jedným z pilierov národného projektu Úradu…

Zástupcu MŠVVaŠ SR zvolili za viceprezidenta Európskeho riadiaceho výboru pre mládež

Zástupcu MŠVVaŠ SR zvolili za viceprezidenta Európskeho riadiaceho výboru pre mládež

      Riaditeľ odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Hromada sa stal viceprezidentom Európskeho riadiaceho výboru pre mládež spadajúceho pod Radu Európy. Do tejto …

Konferencia „Moderné centrum“

Konferencia „Moderné centrum“

Ako by mali CVČ reflektovať vo svojej výchovno-vzdelávacej činnosti a v materiálno- technickom vybavení na súčasné potreby mladých? Aké sú perspektívy a výzvy pre centrá voľného času a ich zames…

Fórum mládeže ECOSOC

Fórum mládeže ECOSOC

V dňoch 30. – 31. januára 2018 sa uskutočnilo Fórum mládeže ECOSOC (Hospodárskeho a sociálneho výboru OSN). V poradí 7. Fórum malo za cieľ poskytnúť platformu pre mládež a umožniť jej zapojiť sa…

Spustenie online encyklopédie o mládežníckej politike

Spustenie online encyklopédie o mládežníckej politike

Dňa 12. decembra 2017 Európska komisia slávnostne otvorila v Bruseli Youth Wiki, encyklopédiu porovnávajúcu národné systémy, politiky a aktivity zamerané na mládež. Cieľom portálu je propagovať …

Rokovanie Rady ministrov pre mládež v Bruseli

Rokovanie Rady ministrov pre mládež v Bruseli

V dňoch 20. – 21. novembra 2017 zasadala Rada pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport. Prvý deň rokovania v časti mládež sa Rada dohodla na všeobecnom smerovaní k návrhu nariadenia o Európskom …

NÁRODNÉ ŠKOLENIE VZDELÁVANIA K ĽUDSKÝM PRÁVAM

NÁRODNÉ ŠKOLENIE VZDELÁVANIA K ĽUDSKÝM PRÁVAM

Inštitút neformálneho vzdelávania v spolupráci s Odborom mládeže Rady Európy pozýva mládežníckych lídrov a pracovníkov s mládežou na rozšírené školenie v termíne 16. - 19. novembra 2017 v Kráľov…

Európska konferencia mládeže v Estónsku

Európska konferencia mládeže v Estónsku

Dnes sa v Estónskom Tallinne začína Európska konferencia mládeže, na ktorú nadviaže zasadanie generálnych riaditeľov pre mládež. Obe sú tradičnými podujatiami každej predsedníckej krajiny EÚ v obla…

Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci programu SLUŽBY PRE MLADÝCH

Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci programu SLUŽBY PRE MLADÝCH

Odbor mládeže MŠVVaŠ SR v spolupráci s IUVENTOU uskutočnili reformu programu SLUŽBY PRE MLADÝCH a pripravili dve výzvy, cieľom  ktorých je registrácia oprávnených žiadateľov pre budúce posudzova…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku