Aktuality v oblasti detí a mládeže

pexels-photo-3891063
- Oznamy, Ďalšie informácie o školstve

Inšpirácie na digitálnu prácu s mládežou

Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR iniciatívne vypracoval prehľad príkladov nástrojov, ktoré môžu byť využité ako pomôcka pre online prácu s mládežou a neformálne vzdelá…
YS2030_news
- Tlačové správy - Ministerstvo

Rada Európy spustila novú stratégiu pre mládež do roku 2030

     Na neformálnom zasadnutí zástupcov Výboru ministrov, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. januára 2020, bola v prítomnosti generálnej tajomníčky Rady Európy Marije Pejčinović Burić oficiálne spustená …
IUVENTA
- Tlačové správy - Ministerstvo

Podpora práce s mládežou v roku 2020

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojej webovej stránke výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2020 v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2…
AI
- Tlačové správy - Ministerstvo

Seminár Rady Európy o umelej inteligencii

Rada Európy zorganizovala v dňoch 4. až 6. decembra 2019 v Štrasburgu seminár o umelej inteligencii a jej dopadoch na mladých ľudí. Seminár otvoril riaditeľ odboru mládeže MŠVVaŠ SR a viceprezident…
index
- Tlačové správy - Ministerstvo

V Bruseli zasadala Rada pre mládež

V dňoch 21. – 22. novembra 2019 sa v Bruseli pod vedením fínskeho predsedníctva uskutočnilo zasadnutie Rady pre šport a mládež. Rade predsedala ministerka Hanna Kosonen. Za Euróspku komisiu sa zúča…
Skočiť na začiatok stránky