Aktuality v oblasti detí a mládeže

Zasadal Riadiaci výbor Programov pre mládež na roky 2014 - 2020

Zasadal Riadiaci výbor Programov pre mládež na roky 2014 - 2020

Riadiaci výbor Programov pre mládež na roky 2014 – 2020 (ďalej len „riadiaci výbor“) sa v rámci svojej činnosti zameriava najmä na zabezpečenie koordinácie Programov pre mládež na roky 2014 …

Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

Dňa 19. apríla 2018 bola ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválená Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu (ďalej len „koncepcia“), ktor…

Európska konferencia mládeže v Sofii

Európska konferencia mládeže v Sofii

V dňoch 16. – 19. apríla sa v Národnom paláci kultúry v Sofii uskutočnila tradičná Európska konferencia mládeže. Išlo o v poradí druhú konferenciu v rámci VI. cyklu štruktúrovaného dialógu, v kt…

Europe Goes Local – Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

Europe Goes Local – Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

       V dňoch 20. a 21. apríla 2018 sa v Senci uskutočnila tretia, posledná fáza pilotného vzdelávania v rámci medzinárodného projektu Europe Goes Local (EGL) – Podpora práce s mládežou na úrov…

Záverečná hodnotiaca konferencia kampane No Hate Speech Movement v Štrasburgu

Záverečná hodnotiaca konferencia kampane No Hate Speech Movement v Štrasburgu

Je to všetko? Dôležitá otázka, ktorá sa od 10.- 12. apríla 2018 niesla priestormi Európskeho centra mládeže v Štrasburgu, kde sa konala záverečná hodnotiaca konferencia kampane „No hate speech m…

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v lete 2017 pripojilo do realizácie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, ktorá je jedným z pilierov národného projektu Úradu…

Zástupcu MŠVVaŠ SR zvolili za viceprezidenta Európskeho riadiaceho výboru pre mládež

Zástupcu MŠVVaŠ SR zvolili za viceprezidenta Európskeho riadiaceho výboru pre mládež

      Riaditeľ odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Hromada sa stal viceprezidentom Európskeho riadiaceho výboru pre mládež spadajúceho pod Radu Európy. Do tejto …

Konferencia „Moderné centrum“

Konferencia „Moderné centrum“

Ako by mali CVČ reflektovať vo svojej výchovno-vzdelávacej činnosti a v materiálno- technickom vybavení na súčasné potreby mladých? Aké sú perspektívy a výzvy pre centrá voľného času a ich zames…

Fórum mládeže ECOSOC

Fórum mládeže ECOSOC

V dňoch 30. – 31. januára 2018 sa uskutočnilo Fórum mládeže ECOSOC (Hospodárskeho a sociálneho výboru OSN). V poradí 7. Fórum malo za cieľ poskytnúť platformu pre mládež a umožniť jej zapojiť sa…

Spustenie online encyklopédie o mládežníckej politike

Spustenie online encyklopédie o mládežníckej politike

Dňa 12. decembra 2017 Európska komisia slávnostne otvorila v Bruseli Youth Wiki, encyklopédiu porovnávajúcu národné systémy, politiky a aktivity zamerané na mládež. Cieľom portálu je propagovať …

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku