Aktuality v oblasti detí a mládeže

Dotazník Rady Európy pre pracovníkov s mládežou

Dotazník Rady Európy pre pracovníkov s mládežou

Ste pracovník/čka s mládežou?  Ste ochotný/á podeliť sa o to, akou vzdelávacou cestou ste museli prejsť k tomu, aby ste sa stali mládežníckym pracovníkom?   Partnerstvo medzi  Európskou ko…

Rada Európy: Výzva na prejavenie záujmu pre orgány regionálnej a miestnej samosprávy

Rada Európy: Výzva na prejavenie záujmu pre orgány regionálnej a miestnej samosprávy

S potešením Vás informujeme, že direktorát pre mládež  Rady Európy zavádza špecifické podporné opatrenia pre miestne a regionálne orgány, ktoré majú záujem o implementáciu Odporúčania o prístupe k …

STAŇ SA ZÁSTUPCOM MLADÝCH ĽUDÍ A ROKUJ V ICH MENE V OSN !

STAŇ SA ZÁSTUPCOM MLADÝCH ĽUDÍ A ROKUJ V ICH MENE V OSN !

Asociácia krajských rád mládeže Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR   Pozýva mladých ľudí stať sa M…

V Bratislave predstavili Správu o mládeži 2018

V Bratislave predstavili Správu o mládeži 2018

     Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová otvorila dnes v Bratislave dvojdňovú medzinárodnú odbornú konferenciu 2MB - dva milióny budúcností - Správa o mládeži 2018. Ci…

Verejná konzultácia

Identifikácia požiadaviek zainteresovaných strán pre legislatívny zámer novely zákona 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou

Víťazi národného kola RoboRAVE na celosvetovom finále RoboRAVE International – 2018

Víťazi národného kola RoboRAVE na celosvetovom finále RoboRAVE International – 2018

Na celosvetovom finále robotickej súťaže RoboRAVE International – 2018, ktoré sa konalo 10. – 12. mája 2018 v Albuquerque, v Novom Mexiku, USA sa zúčastnili dva slovenské tímy, z ktorých tím Fir…

Stretnutie so zástupcami VÚC

Zástupcovia odboru mládeže MŠVVaŠ SR, IUVENTY- Slovenského inštitútu mládeže ako aj ich regionálnych koordinátorov sa v rámci stretnutia, ktoré sa konalo dňa 16. mája 2018 v priestoroch kongreso…

7. Zasadnutie slovensko-českej zmiešanej komisie v oblasti mládeže

7. Zasadnutie slovensko-českej zmiešanej komisie v oblasti mládeže

V dňoch 14. – 15. mája 2018 sa po šesťročnej prestávke uskutočnilo v Bratislave v poradí siedme zasadnutie slovensko-českej zmiešanej komisie pre oblasť mládeže. Výsledkom rokovania bude Protoko…

Zasadal Riadiaci výbor Programov pre mládež na roky 2014 - 2020

Zasadal Riadiaci výbor Programov pre mládež na roky 2014 - 2020

Riadiaci výbor Programov pre mládež na roky 2014 – 2020 (ďalej len „riadiaci výbor“) sa v rámci svojej činnosti zameriava najmä na zabezpečenie koordinácie Programov pre mládež na roky 2014 …

Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

Dňa 19. apríla 2018 bola ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválená Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu (ďalej len „koncepcia“), ktor…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku