Aktuality v oblasti detí a mládeže

Tri celoslovenské súťaže pre deti a žiakov

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci s mestom Trstená vyhlasuje tri  celoslovenské súťaže - EKOPOSTER 2019, PRAMIENOK 2019 a VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU 2019.      …

Prvý mládežnícky klimatický summit OSN

V sobotu 21. 9. sa konal vôbec prvý mládežnícky klimatický summit OSN (Youth Climate Summit). O jeho priebehu informovala mládežnícka delegátka SR v OSN Petra Pauerová na Facebooku. Summit bol zahá…

Skupine expertov EÚ pre oblasť mládeže spolupredsedá aj zástupca Slovenska

      V dňoch 18.-19. septembra 2019 na prvom zasadnutí Skupiny expertov pre ukazovatele EÚ v oblasti mládeže bol zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Dean Reš zvolený za jej s…

Delegácia nórskych pracovníkov s mládežou v IUVENTE

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prijala dňa 6. 9. 2019 sedemčlennú delegáciu pracovníkov s mládežou nórskych vládnych inštitúcií a zamestnancov nórskej Národnej agentúry Erasmus+, ktorá sa zau…

Z malého projektu veľká vec

Letné prázdniny mnoho mladých ľudí využilo na cestovanie, brigády alebo sladké ničnerobenie a oddych. V obci Kalinovo v okrese Poltár sa našli mladí študenti, ktorí svoj voľný čas počas prázdnin ve…

Prístup mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia k sociálnym právam sa v rámci Rady Európy rieši intenzívnejšie

Iniciatíva Rady Európy s názvom Enter! je dlhodobý projekt, ktorý v pestrej škále podporuje prácu s mládežou a mládežnícku politiku zvlášť v oblasti prístupu mladých ľudí zo znevýhodneného prostred…

12. august: Medzinárodný deň mládeže

Práve dnes, 12. augusta, oslavujú mladí ľudia Medzinárodný deň mládeže (MDM). Cieľom tohto dňa je upriamiť pozornosť na problémy, ktoré trápia obzvlášť mladých ľudí, a podporovať aktivity, ktoré by…

Expertná misia Rady Európy k polike mládeže v Arménsku

V dňoch 16. až 18. júla 2019 sa v Arménsku uskutočnila expertná misia Rady Európy k politike mládeže. Vedúcim misie bol podpredseda Európskeho riadiaceho výboru pre mládež Rady Európy Ivan Hromada,…

Európska konferencia s mládežou v Helsinkách

V dňoch 1. – 3. júla sa v Helsinkách uskutočnila druhá Európska konferencia s mládežou v rámci siedmeho cyklu Európskeho dialógu s mládežou. Konferencia sa tak stala úplne prvým podujatím počas fín…

Rozhovor s novou mládežníckou delegátkou OSN

V ďalšom ročníku programu Mládežnícky/a delegát/ka OSN bude záujmy mladých ľudí zo Slovenskej republiky zastupovať študentka Univerzity Konštantína Filozofa  v Nitre Petra Pauerová, ktorú by sme Vá…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku