Aktuality v oblasti detí a mládeže

Výzva "Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri WHO 2020/2021"

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyhlasuje v spolupráci s Odborom mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR výberové…

Rada Európy spustila novú stratégiu pre mládež do roku 2030

     Na neformálnom zasadnutí zástupcov Výboru ministrov, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. januára 2020, bola v prítomnosti generálnej tajomníčky Rady Európy Marije Pejčinović Burić oficiálne spustená …

Podpora práce s mládežou v roku 2020

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojej webovej stránke výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2020 v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2…

Seminár Rady Európy o umelej inteligencii

Rada Európy zorganizovala v dňoch 4. až 6. decembra 2019 v Štrasburgu seminár o umelej inteligencii a jej dopadoch na mladých ľudí. Seminár otvoril riaditeľ odboru mládeže MŠVVaŠ SR a viceprezident…

V Bruseli zasadala Rada pre mládež

V dňoch 21. – 22. novembra 2019 sa v Bruseli pod vedením fínskeho predsedníctva uskutočnilo zasadnutie Rady pre šport a mládež. Rade predsedala ministerka Hanna Kosonen. Za Euróspku komisiu sa zúča…

Porada riaditeľov centier voľného času s Odborom mládeže MŠVVaŠ SR v Žiline

Dňa 20. novembra 2019 sa stretli zastupovania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže s viac ako 50 riaditeľmi centier voľného času z celého Slovensk…

Zasadala Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže

Dňa 12.11.2019 zvolal odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zasadnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže (ďalej „MRPS“), ktoré sa konal…

IUVENTA pomôže zmapovať situáciu nezamestnaných mladých ľudí z vidieckych oblastí

     Spolu 21 európskych krajín sa zapojilo do rozsiahleho projektu zameraného na zmapovanie situácie nezamestnaných mladých ľudí vo vidieckych oblastiach. Projekt sa realizuje v rámci programu EÚ …

Zástupcu Slovenska zvolili za prezidenta Európskeho riadiaceho výboru pre mládež

     Riaditeľ odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Hromada bol dnes zvolený za prezidenta Európskeho riadiaceho výboru pre mládež spadajúceho pod Radu Európy. Do tej…

Ukončenie pilotnej fázy projektu Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

     V Liptovskom Mikuláši sa konala konferencia, ktorou Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu SR uzatvorila pilotnú fázu projektu Europe Goes Local na Slovensku. Aktivity na národn…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku