Aktuality v oblasti detí a mládeže

Porada riaditeľov centier voľného času s Odborom mládeže MŠVVaŠ SR v Žiline

Porada riaditeľov centier voľného času s Odborom mládeže MŠVVaŠ SR v Žiline

Dňa 20. novembra 2019 sa stretli zastupovania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže s viac ako 50 riaditeľmi centier voľného času z celého Slovensk…

Zasadala Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže

Zasadala Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže

Dňa 12.11.2019 zvolal odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zasadnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže (ďalej „MRPS“), ktoré sa konal…

IUVENTA pomôže zmapovať situáciu nezamestnaných mladých ľudí z vidieckych oblastí

IUVENTA pomôže zmapovať situáciu nezamestnaných mladých ľudí z vidieckych oblastí

     Spolu 21 európskych krajín sa zapojilo do rozsiahleho projektu zameraného na zmapovanie situácie nezamestnaných mladých ľudí vo vidieckych oblastiach. Projekt sa realizuje v rámci programu EÚ …

Zástupcu Slovenska zvolili za prezidenta Európskeho riadiaceho výboru pre mládež

Zástupcu Slovenska zvolili za prezidenta Európskeho riadiaceho výboru pre mládež

     Riaditeľ odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Hromada bol dnes zvolený za prezidenta Európskeho riadiaceho výboru pre mládež spadajúceho pod Radu Európy. Do tej…

Ukončenie pilotnej fázy projektu Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

Ukončenie pilotnej fázy projektu Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

     V Liptovskom Mikuláši sa konala konferencia, ktorou Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu SR uzatvorila pilotnú fázu projektu Europe Goes Local na Slovensku. Aktivity na národn…

Tri celoslovenské súťaže pre deti a žiakov

Tri celoslovenské súťaže pre deti a žiakov

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci s mestom Trstená vyhlasuje tri  celoslovenské súťaže - EKOPOSTER 2019, PRAMIENOK 2019 a VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU 2019.      …

Prvý mládežnícky klimatický summit OSN

Prvý mládežnícky klimatický summit OSN

V sobotu 21. 9. sa konal vôbec prvý mládežnícky klimatický summit OSN (Youth Climate Summit). O jeho priebehu informovala mládežnícka delegátka SR v OSN Petra Pauerová na Facebooku. Summit bol zahá…

Skupine expertov EÚ pre oblasť mládeže spolupredsedá aj zástupca Slovenska

Skupine expertov EÚ pre oblasť mládeže spolupredsedá aj zástupca Slovenska

      V dňoch 18.-19. septembra 2019 na prvom zasadnutí Skupiny expertov pre ukazovatele EÚ v oblasti mládeže bol zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Dean Reš zvolený za jej s…

Delegácia nórskych pracovníkov s mládežou v IUVENTE

Delegácia nórskych pracovníkov s mládežou v IUVENTE

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prijala dňa 6. 9. 2019 sedemčlennú delegáciu pracovníkov s mládežou nórskych vládnych inštitúcií a zamestnancov nórskej Národnej agentúry Erasmus+, ktorá sa zau…

Z malého projektu veľká vec

Z malého projektu veľká vec

Letné prázdniny mnoho mladých ľudí využilo na cestovanie, brigády alebo sladké ničnerobenie a oddych. V obci Kalinovo v okrese Poltár sa našli mladí študenti, ktorí svoj voľný čas počas prázdnin ve…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku