Aktuality v oblasti detí a mládeže

Letná univerzita Rady Európy 2013

Minister školstva, vedy výskumu a športu  Dušan Čaplovič   podporil   podujatie Rady Európy  pod názvom Letná univerzita Rady Európy 2013. V dňoch 19. - 22.8. 2013 sa v Košiciach, v hoteli…

Európska dobrovoľnícka služba je atraktívna

     Program Mládež v akcii, ktorý administruje organizácia rezortu školstva Iuventa – Slovenský inštitút mládeže, umožnil v priebehu šiestich rokov vycestovať do zahraničia 316 mladým ľuďom a p…

OVCE.sk majú nové prírastky

     Občianske združenie eSlovensko prináša deťom, učiteľom a rodičom hneď niekoľko noviniek v podobe kompletného DVD s 24 animovanými rozprávkami, nového vydania knihy Deti v sieti a živých ove…

Dnes bola podpísaná deklarácia o uznávaní neformálneho vzdelávania v práci s mládežou

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič podpísal dnes národnú Deklaráciu o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Slávnostný akt sa uskutočnil v r…

Kampaň Bez nenávisti na internete už spustená

     Kampaň Rady Európy Bez nenávisti na internete NO HATE SPEECH MOVEMENT je určená najmä mladým ľuďom, ktorí sú dennodenne v kontakte s internetom. Hlavným cieľom kampane, je zvýšiť angažovano…

Minister Dušan Čaplovič na stretnutí ministrov školstva Rady Európy v Helsinkách

     Riadenie a kvalita vo vzdelávaní jednotlivých krajín bude ústrednou témou 24. zasadnutia Stálej konferencie ministrov školstva Rady Európy v Helsinkách. Slovenskú delegáciu na stretnutí, kt…

Výzva pre dobrovoľnícke organizácie

Prezentujte sa na Európskom dobrovoľníckom turné v Bratislave! V novembri bude Slovensko dejiskom  Európskeho dobrovoľníckeho turné 2011 (EDT 2011) - ERD TOUR - putovnej akcie po európskych …

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku