Aktuality v oblasti detí a mládeže

Ocenenie kvality práce organizácie Iuventa

     V rámci 15. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu, ktorú vyhlásil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, sa stala organizácia IUVENTA – Slovenský inštitú…

INFOKONZULT 2014

Odbor mládeže a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže zorganizovali dňa 18. septembra 2014 stretnutie so zástupcami organizácií, ktoré sú aktívne v oblasti práce s mládežou v SR s názvom INFOKONZ…

Zasadala Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže

Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže sa v rámci svojej činnosti zameriava najmä na efektívnu a komplexnú prípravu opatrení smerujúcich k napĺňaniu Stratégie Slove…

Medzinárodný projekt Regional Bus Trip

     V dňoch 25. augusta až 1. septembra 2014 sa realizuje medzinárodný projekt, ktorý propaguje európsku kampaň Rady Európy zameranú na boj proti nenávistnému vyjadrovaniu na internete pod názv…

Spolupráca v oblasti mládeže s krajinami Východného partnerstva – priorita slovenského predsedníctva vo V4

V dňoch 1. - 3. júla 2014 sa konala  v Tbilisi, v Gruzínskej republike,  konferencia krajín Východného partnerstva (ďalej EaP) v oblasti mládeže, pod názvom „Podpora spolupráce v oblasti mládeže…

Minister školstva Dušan Čaplovič prijal úspešného mladého vedca Martina Ferianca

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa dnes na pôde ministerstva stretol s úspešným mladým vedcom – žiakom Gymnázia Jura Hronca v Bratislave Martinom Feriancom.  …

Mladí nie sú príveskom, ale kľúčom

 Ad: Veľmi smutná správa (24. apríla 2014, denník Sme)      Na tom, že sa nejaká vládna stratégia hmýri výrazmi ako vypracovať, prijať, iniciovať, zabezpečiť, nie je nič zlé. Veď ide o plán…

Verejná konzultácia k novelizácii zákona o podpore práce s mládežou

Dňa 29. apríla 2014 sa na pôde organizácie IUVENTA stretli zástupcovia Odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, mimovládnych organizácii a inštitúcií pracujúcich s mládež…

Zástupcovia ministerstiev a mládeže krajín Východného partnerstva sa zoznamovali s politikou a realitou mládeže na Slovensku

V dňoch 27 – 28. 3. 2014 Odbor mládeže MŠVVaŠ SR v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Úradom primátora mesta Bratislava a Radou mládeže Slovenska hosťovali študijnú …

Konferencia o mládeži

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, v spolupráci s Úniou miest Slovenska zorganizovali v dňoch 18. – 19. 3. 2014 v Bratislave Konferenciu o m…

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku