Aktuality v oblasti detí a mládeže

Zahraničná stáž jej ukázala smerovanie v živote

     Študovala prekladateľstvo, vďaka ktorému sa dostala na stáž do Portugalska. Tam však zistila, že omnoho viac ako cudzí jazyk ju baví pracovať s ľuďmi a pomáhať im v ich kariérnom rozvoji. Z…

Národný projekt Praktik vyškolil 335 pracovníkov s mládežou

     Národný projekt PRAKTIK dosiahol v roku 2014 výborné výsledky, na ktoré môže byť právom hrdý. Má za sebou desiatky vydarených vzdelávaní v akreditovaných vzdelávacích moduloch, stovky vyško…

V Kompraxe sa tento rok vyškolilo takmer 6 000 mladých ľudí

     Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax (2011 – 2015) ponúka mladým ľuďom od 15 rokov možnosť absolvovať bezplatné víkendové vzdelávanie, kde sa učia ako správne komunikovať, ako si …

Nový program Erasmus+ odštartoval s veľkým úspechom

     Rok 2014 priniesol na Slovensko nový program Európskej únie Erasmus+, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na programové obdobie rokov 2014 – …

Chcete sa vzdelávať a nadobúdať skúsenosti v zahraničí? Získajte grant a vycestujte

      V rámci programu Európskej únie Erasmus+, na Slovensku zastrešovaného organizáciami IUVENTA a SAAIC, majú študenti a zamestnanci vysokých škôl, školskí zamestnanci, žiaci a zamestnanci odb…

Komprax získal ocenenie Fénixu

     IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže získala v sobotu 22. novembra 2014 ocenenie za Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax. Cena  „Fénixácky dobrovoľník roka“ (FeDoR) sa udeľuje čle…

Dni otvorených dverí v tematických centrách mládeže

     V Tematických centrách mládeže (TCM), ktoré sú súčasťou Národného projektu PRAKTIK a sídlia vo všetkých krajských mestách Slovenskej republiky (okrem Bratislavy), sa v dňoch 10. – 14. novem…

Konferencia mládeže EU v Ríme

Zástupcovia mládeže spoločne so zástupcami členských štátov EÚ diskutovali o dvoch podstatných oblastiach mládežníckej politiky: prístupy k právam a autonómia pre mladých. Spolu s hlavnou t…

Oznam o výzve Erasmus+ na predloženie návrhov projektov 2015

     Európska komisia zverejnila 6. októbra 2014 aktuálnu Výzvu na podanie žiadostí na rok 2015 EAC/A04/2014 pre nové projekty a mobility v rámci programu Erasmus+.      Erasmus+ je nový progr…

Globálne fórum OSN v Baku: Mladí ľudia sú hybnou silou politík

Viac ako 700 delegátov z vládneho a mimovládneho sektora rokovalo 28.-30. októbra 2014 v hlavnom meste Azerbajdžanu na prvom globálnom fóre o mládežníckych politikách, počas ktorého sa 165 štáto…

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku