Aktuality v oblasti detí a mládeže

Aj mladí môžu meniť politiku

     Slovensko je krajinou mladých – takmer 40 percent obyvateľov je mladších ako 30 rokov. Majú títo ľudia možnosť ovplyvňovať veci, ktoré sa ich priamo dotýkajú či to, ako bude vyzerať ich oko…

Slovensko má unikátny systém poradenstva pre žiakov so špeciálnymi potrebami

      Revolučná digitálna technológia umožní prvýkrát v histórii poradenského systému na Slovensku  online diagnostikovať žiakov s poruchami učenia, správania sa, nadaných žiakov či deti zo znev…

K ďalšiemu smerovaniu práce s mládežou v Európe prispeje aj Slovensko

     V dňoch 27. až 30. apríla 2015 sa bude v Bruseli konať v poradí druhý Európsky konvent k práci s mládežou. Chce priniesť na jedno miesto aktuálne poznatky, vízie a skúsenosti z členských kr…

Absolventka Kompraxu spropagovala Bytču, vydala o nej knihu

     Počas prázdnin stretávala málo návštevníkov svojho rodného mesta a jeho okolia. Kristína Valušiaková (18) sa preto rozhodla cez Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax situáciu zmeni…

Máme právo na vzdelanie, využime ho

     Olympiáda ľudských práv nám i tento rok pripomenie význam vzdelania a jeho hodnotu. Na Slovensku sa organizuje už takmer dve desiatky rokov a jedným z jej spoluorganizátorov je i IUVENTA – …

O aktivitách mládeže EÚ v druhom polroku 2016 rozhodnú mladí ľudia zo Slovenska

     V druhej polovici roka 2016 bude Slovensko na pol roka predsedať Rade Európskej únie (SK PRES 2016). Do oblasti mládežníckej politiky sa to premietne tak, že o prioritách, programe a aktívn…

IUVENTA podporuje mladých v boji o titul Európske hlavné mesto mládeže

     Prestížny titul sa udeľuje mestám, ktoré vytvárajú priaznivé podmienky pre aktivity mládeže v rôznorodých oblastiach života. Do kandidatúry na Európske hlavné mesto mládeže na rok 2018 sa p…

Minister Juraj Draxler diskutoval so stredoškolákmi v rámci konferencie TEDxYouth

     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera sa dnes 7. februára 2015 v Bratislave konala konferencia TEDxYouth organizovaná stredoškolákmi pre stredoškolákov. Ide…

Chcete študovať v zahraničí? Peniaze nie sú problém

     Veľa mladých ľudí túži získavať skúsenosti v zahraničí. Len časť z nich však nasleduje svoje sny, ostatní sa vzdajú s výhovorkou, že na to nemajú dosť schopností alebo financií. Michal Magu…

Vďaka dobrovoľníctvu si našla zmysluplnú prácu

     Ako dieťa bola vedená k dobrým výsledkom v škole, aby neskôr mohla získať dobre platenú prácu. Po ukončení štúdia si však vyskúšala dobrovoľníctvo, a to jej otvorilo nové rozmery. Katarína …

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku