Aktuality v oblasti detí a mládeže

Prieskum o stave miestnej a regionálnej samosprávnej politiky pre deti a mládež 2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v gescii pani štátnej tajomníčky Romany Kanovskej pripravilo prieskum zameraný na zistenie stavu samosprávnej politiky voči…

Výzva na facilitátorov Európskych konferencií mládeže 2016 – 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje v rámci prípravy na Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie 2016 výzvu na troch facilitátorov Európskych konferencií m…

Ministerstvo školstva hľadá projekty pre Ekoiuventu

     Hoci z budovy Ekoiuventy na Búdkovej odišli už aj poslední úradníci, aktivity pre deti a mládež sa v nej zatiaľ nerozbehli naplno tak, ako sa v lete plánovalo.      Minister Juraj Draxle…

V novembri sa uskutoční ASEF Young Leaders Summit

     The Asia-Europe Foundation (ASEF) pozýva mladých lídrov na 4-dňové stretnutie ASEF Young Leaders Summmit 2015. Hlavnou témou podujatia, ktoré sa uskutoční od 1. do 5. novembra 2015 v Luxemb…

Výberové konanie na členov Akreditačnej komisie pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou

Výberové konanie na členov Akreditačnej komisie pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou

IUVENTA v lete otvára brány, prichystala rozprávky aj divadlo

     Každý štvrtok a piatok bude návštevníkov lákať do areálu na Búdkovej ulici zaujímavý program. Od 16. júla odštartovala Letná literárna univerzita pre deti – čítanie s pánom Mrkvičkom a poča…

IUVENTA v lete otvára brány, chystá rozprávky aj divadlo

     Každý štvrtok a piatok bude návštevníkov lákať do areálu na Búdkovej ulici zaujímavý program. Od 16. júla štartuje Letná literárna univerzita pre deti – čítanie s pánom Mrkvičkom a počas pi…

Vzdelávanie prácou v stredoeurópskom regióne

     To je názov medzinárodnej konferencie, na ktorej si vymieňali skúsenosti slovenskí študenti, zamestnávatelia či zástupcovia stavovských organizácií s kolegami z Česka a Poľska. Diskutovali …

Rodičia aj deti sa môžu inšpirovať, ako tráviť letné prázdniny

     Takmer 300 letných táborov, súťaží a ďalších podujatí nájdete v publikácii „Kam počas letných prázdnin?“, ktorú ako pomoc rodičom aj v tomto roku vydalo Centrum vedecko-technických informác…

Zasadala Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže

     Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže sa v rámci svojej činnosti zameriava najmä na efektívnu a komplexnú prípravu opatrení smerujúcich k napĺňaniu Stratégie …

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku