Aktuality v oblasti detí a mládeže

Eurodesk Slovensko: ako pomáhať iným a popri tom pracovať na sebe

     Má len 18 rokov a už 5 rokov sa venuje práci s ľuďmi so znevýhodnením v Nadácii krajina Harmónie. Žilinčanka Dana Drončovská patrí medzi inšpiratívnych mladých ľudí, ktorí svojou aktivitou …

Do Ekoiuventy chceme vrátiť radostné detské hlasy a úsmevy

     Dnešným dňom uplynie posledný deň lehoty na podanie odvolania sa proti rozhodnutiu Pamiatkového úradu, ktorý Ekoiuventu vyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku.      „Je v záujme ministerst…

Minister Peter Plavčan rokoval o využití areálu Ekoiuventy

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan sa včera stretol s predstaviteľmi OZ Hrad-Slavín v súvislosti s ďalším využitím areálu Ekoiuventy na Búdkovej ceste v Bratislave. …

Výsledky prieskumu o stave miestnej a regionálnej samosprávnej politiky pre deti a mládež 2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v gescii pani štátnej tajomníčky Romany Kanovskej pripravilo prieskum zameraný na zistenie stavu samosprávnej politiky voči cie…

Pozvánka na odborný seminár

  P O Z V Á N K A    na odborný seminár Centrá voľného času ako súčasť rozvíjania talentu, nadania a kreativity mladých ľudí,   ktorý sa koná v rámci implementácie PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ…

V Bratislave sa opäť uskutoční konferencia pre stredoškolákov TEDx

     Zaujímavé prednášky zaujímavých ľudí, workshopy i výstava mladých umelcov. To všetko pripravili najmä pre stredoškolákov organizátori druhého ročníka Konferencia TEDx, ktorá sa uskutoční v …

Erasmus+ podporil tento rok viac ako 140 projektov

     Program Erasmus+ má za sebou druhý rok fungovania. V oblasti mládeže podporil v tomto roku  vyše 140 projektov a zrealizoval viac ako 40 vzdelávacích aktivít čím  finančné prostriedky z Eur…

Oznam o výzve Erasmus+ na predloženie návrhov projektov 2016

     Európska komisia zverejnila 20. 10. 2015 aktuálnu Výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2016 EAC/A04/2015 pre nové projekty a mobility v rámci programu Erasmus+.      Program poskytuje fi…

Cez projekt Praktik sa vzdelávalo takmer 500 pracovníkov s mládežou

     Celkovo 495 pracovníkov s mládežou a 3 252 detí a mladých ľudí sa zapojilo do Národného projektu PRAKTIK. Ten pomohol profesionálnym a dobrovoľným pracovníkom zdokonaliť sa v koučingu, komu…

Mládež vybrala historicky prvých členov KLUBU AKČNÝCH HRDINOV

     Zvýšiť záujem mladej generácie o dianie vo svete vedy a techniky a motivovať ich k štúdiu technických či prírodovedných odborov mali za cieľ aj dva edukačno-popularizačné projekty pre mláde…

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku