Aktuality v oblasti detí a mládeže

Rozvoj zručností a talentu mládeže boli ustrednými témami v Bruseli

     Ministri členských štátov Európskej únie sa dnes v Bruseli zhodli, že rozvoj relevantných zručností je základom pre plnohodnotný život v dnešnom rýchlo meniacom sa, konkurenčnom a multikult…

Akčný deň boja proti antisemitským prejavom nenávisti

Počet prejavov antisemitizmu a  antisemitistických útokov v Európe v roku 2015 významne vzrástol. Takmer vo všetkých Európskych štátoch sa vyformovali extrémistické strany, ktoré  pokračujú v is…

Národná konferencia mládeže v Žiline

 4. októbra2016 privíta mesto Žilina 200 delegátov - mladých ľudí zo Slovenska na Národnej konferencii mládeže s názvom Som talent. Konferencia je súčasťou aktivít Slovenského predsedníctva v Ra…

Mládežníci pokračujú v práci na téme SK PRES pre oblasť mládeže

     Dňa 9. septembra 2016 sa konalo v poradí druhé zasadnutie Pracovnej skupiny mládež pri Rade EÚ, na ktorom SK PRES  predstavilo delegáciám  návrh textu „Záverov Rady o podpore nových prístup…

Mládežníci odštartovali SK PRES

     Tento týždeň sa v Bruseli konalo prvé zasadnutie Pracovnej skupiny mládež pri Rade Európskej únie. Slovenská republika predstavila priority a pripravované podujatia, plánované v rámci SK PR…

Je potrebné podporovať projekty pre mladých ľudí nad 15 rokov

     Slovenská republika má dva milióny mladých ľudí a úrovňou 20,4%, druhý najvyšší podiel mladých v EÚ vo veku 15 až 29 rokov*. Práca s mladými ľuďmi, ich potreby, podpora, vzdelávanie musí od…

Eurodesk Slovensko: cudzí jazyk dokážete v zahraničí zvládnuť za tri týždne

     Andrej Holúbek (32) momentálne žije v Nemecku, kde pracuje ako softvérový vývojár. Predtým ako odštartoval svoju kariéru v cudzine, absolvoval výmenné programy a Európsku dobrovoľnícku služ…

Peter Plavčan: Rád podporím užitočné projekty v práci s mládežou

     Výsledky projektov i nadchádzajúce plány IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže v oblasti podpory detí a mladých ľudí boli témou stretnutia ministra školstva Petra Plavčana a riaditeľa IUV…

Kontrolný deň v Ekoivuente odhalil verejnosti skutočný stav areálu

     Ministerstvo školstva pod vedením Petra Plavčana deklarovalo záujem zachovať areál Ekouiventy na Búdkovej 2 v Bratislave na voľnočasové aktivity pre deti a mládež. Po oboznámení sa s inform…

Expert UNESCO: on-line nenávistné vyjadrovanie zvyšuje riziko radikalizácie mládeže

MODRA / ROHOVCE 23.4.2016   Ako sa pracuje na Slovensku s témou nenávistného vyjadrovania a radikalizácie? Ako môžeme preniesť skúsenosti UNESCO do práce s mládežou? Aká je realita v pob…

« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku