Aktuality v oblasti detí a mládeže

Európsky týždeň športu v plnom prúde, zapojilo sa bezmála 700 podujatí

Tradičná #BeActive Night v Bratislave bude opäť pre všetkých a zadarmo – pre nepriaznivú predpoveď počasia sa však presúva pred a do Domu kultúry Ružinov. Prirodzený pohyb sa vytráca. Negatívny …

Hľadáme 8 členov národnej delegácie na Európsku konferenciu o práci s mládežou

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národnou agentúrou Erasmus+ pre mládež a šport hľadá 8 členov národnej delegácie, ktorá sa zúčastní tretej Európskej konferencie o pr…

Medzinárodný deň mládeže - Zapojenie mládeže do globálnej činnosti

  Práve dnes, 12. augusta, oslavujú mladí ľudia Medzinárodný deň mládeže (MDM). Cieľom tohto dňa je upriamiť pozornosť na problémy, ktoré trápia obzvlášť mladých ľudí, a podporovať aktivity, kto…

Hľadáme mládežníckych delegátov/ delegátky VIII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou

Dokedy: 31.8.2020 Kde: doma aj v zahraničí Kedy: september 2020 - koniec roka 2021   Národná pracovná skupina pozostávajúca z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTY –…

Slovensko bude mať dvoch mládežníckych delegátov SR pri OSN

Výberová komisia zložená zo zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, AKRAM-u - asociácie krajských rád mládeže, IUVENT…

Výzva na mládežníckeho delegáta/mládežnícku delegátku SR pri OSN 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Asociácia krajských rád mládeže hľadajú výnim…

Spoločné zasadnutie predsedníctiev Európskeho riadiaceho výboru pre mládež a Poradnej rady pre mládež pri Rade Európy vedie zástupca odboru mládeže MŠVVaŠ SR

V dňoch 4. a 5. júna 2020 prebieha online rokovanie predsedníctiev štatutárnych orgánov Rady Európy v oblasti mládeže, ktorým predsedá riaditeľ odboru mládeže MŠVVaŠ SR PhDr. Ivan Hromada, PhD. Tát…

Závery o zvyšovaní príležitostí pre mladých ľudí vo vidieckych a vzdialených oblastiach

Rada EÚ prijala písomným postupom Závery o zvyšovaní príležitostí pre mladých ľudí vo vidieckych a vzdialených oblastiach. V záveroch sa uznáva, že obyvateľstvo EÚ starne, najmä vo vidieckych a vzd…

Filmová iniciatíva Európskej Komisie: Zoznámte sa so susedmi počas COVID-19

Európska Komisia (DG DEVCO) spustila novú iniciatívu pre mladých ľudí Zoznámte sa so susedmi počas COVID-19.   Keďže vzhľadom na súčasnú krízu sa mladí ľudia po celom svete zdržiavajú najmä vo …

Špeciálna grantová výzva pre mládežnícke organizácie reagujúca na koronakrízu – ďalší predkladací termín 1. september 2020!

Odbor mládeže MŠVVaŠ SR dáva do pozornosti príležitosť pre mládežnícke organizácie žiadať o grantovú podporu z Európskej nadácie pre mládež (EYF) na realizáciu aktivít, ktoré budú reagovať na potre…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku