Aktuality v oblasti detí a mládeže

Pracovné stretnutie mládežníckych delegátov pri OSN

Mládežnícki delegáti SR pri OSN, Nikola Sekerešová a Šimon Babjak, sa uplynulý piatok zúčastnili virtuálneho stretnutia organizovaného Oddelením sociálnych a ekonomických záležitostí OSN (UN DESA),…

Európska konferencia o práci s mládežou sa konala online

Tretia Európska konferencia o práci s mládežou (3rd European Youth Work Convention) sa konala ešte začiatkom decembra (7. – 10. decembra) a participovala na nej aj slovenská delegácia. Konferenc…

Nová výzva programu SK-Klíma zohľadňujúca princípy informálneho učenia sa

Hlavným cieľom Výzvy ACC05 - (ClimaInfo) s názvom „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy“ je kombináciou mäkkých a tvrdých opatrení prispieť k zvýšeniu klimatickej gram…

Chcete vedieť, ako by sa Vám učilo lepšie?

V podcastoch Sandra so svojimi hosťami, diskutuje o tom, ako učiť inak a ako platforma viki môže pomôcť učiteľom zefektívniť ich prácu, napríklad pri príprave na vyučovacie hodiny, pri zadávaní dom…

Európska konferencia s mládežou v “Berlíne”

Ešte začiatkom októbra sa uskutočnila online Európska konferencia s mládežou, ktorá mala pôvodne prebiehať v Berlíne v rámci Nemeckého predsedníctva v Rade EÚ. Lepšie životné príležitosti pre ml…

Zvedavosť, obavy a smútok - to sú emócie, ktoré ľudia pri pandémii pociťujú najviac

Vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie na základe výskumu, realizovaného v prvej vlne opatrení COVID19 (apríl-máj 2020), analyzovali súvislosť medzi sledovaním správ o pandémii k…

Slovenská delegácia na Európskej konferencii o práci s mládežou

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národnou agentúrou Erasmus+ pre mládež úspešne sfinalizovalo delegáciu, ktorá sa zúčastní tretej Európskej konferencie o práci s mlád…

Slovensko zastupujú v Európskom dialógu s mládežou traja noví delegáti

Záujem stať sa mládežníckym delegátom prejavilo takmer 50 aktívnych mladých ľudí, z ktorých 10 prešlo do druhého kola a bolo pozvaných na pohovor. Výberové konanie v aktuálnej situácii prebiehalo o…

Cukrovka a iné neviditeľné choroby u detí. Ako ich zvládnuť v škole a škôlke?

Psychologička Petra Ferenčíková v novom podcaste Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie hovorí o deťoch a žiakoch, ktoré majú tzv. neviditeľné choroby a znevýhodnenia a radí rodičo…

Európsky týždeň športu v plnom prúde, zapojilo sa bezmála 700 podujatí

Tradičná #BeActive Night v Bratislave bude opäť pre všetkých a zadarmo – pre nepriaznivú predpoveď počasia sa však presúva pred a do Domu kultúry Ružinov. Prirodzený pohyb sa vytráca. Negatívny …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku