Aktuality v oblasti detí a mládeže

Výzva "Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri WHO 2020/2021"

Výzva "Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri WHO 2020/2021"

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyhlasuje v spolupráci s Odborom mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR výberové…

Rada Európy spustila novú stratégiu pre mládež do roku 2030

Rada Európy spustila novú stratégiu pre mládež do roku 2030

     Na neformálnom zasadnutí zástupcov Výboru ministrov, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. januára 2020, bola v prítomnosti generálnej tajomníčky Rady Európy Marije Pejčinović Burić oficiálne spustená …

Podpora práce s mládežou v roku 2020

Podpora práce s mládežou v roku 2020

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojej webovej stránke výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2020 v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2…

Seminár Rady Európy o umelej inteligencii

Seminár Rady Európy o umelej inteligencii

Rada Európy zorganizovala v dňoch 4. až 6. decembra 2019 v Štrasburgu seminár o umelej inteligencii a jej dopadoch na mladých ľudí. Seminár otvoril riaditeľ odboru mládeže MŠVVaŠ SR a viceprezident…

V Bruseli zasadala Rada pre mládež

V Bruseli zasadala Rada pre mládež

V dňoch 21. – 22. novembra 2019 sa v Bruseli pod vedením fínskeho predsedníctva uskutočnilo zasadnutie Rady pre šport a mládež. Rade predsedala ministerka Hanna Kosonen. Za Euróspku komisiu sa zúča…

Porada riaditeľov centier voľného času s Odborom mládeže MŠVVaŠ SR v Žiline

Porada riaditeľov centier voľného času s Odborom mládeže MŠVVaŠ SR v Žiline

Dňa 20. novembra 2019 sa stretli zastupovania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže s viac ako 50 riaditeľmi centier voľného času z celého Slovensk…

Zasadala Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže

Zasadala Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže

Dňa 12.11.2019 zvolal odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zasadnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže (ďalej „MRPS“), ktoré sa konal…

IUVENTA pomôže zmapovať situáciu nezamestnaných mladých ľudí z vidieckych oblastí

IUVENTA pomôže zmapovať situáciu nezamestnaných mladých ľudí z vidieckych oblastí

     Spolu 21 európskych krajín sa zapojilo do rozsiahleho projektu zameraného na zmapovanie situácie nezamestnaných mladých ľudí vo vidieckych oblastiach. Projekt sa realizuje v rámci programu EÚ …

Zástupcu Slovenska zvolili za prezidenta Európskeho riadiaceho výboru pre mládež

Zástupcu Slovenska zvolili za prezidenta Európskeho riadiaceho výboru pre mládež

     Riaditeľ odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Hromada bol dnes zvolený za prezidenta Európskeho riadiaceho výboru pre mládež spadajúceho pod Radu Európy. Do tej…

Ukončenie pilotnej fázy projektu Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

Ukončenie pilotnej fázy projektu Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

     V Liptovskom Mikuláši sa konala konferencia, ktorou Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu SR uzatvorila pilotnú fázu projektu Europe Goes Local na Slovensku. Aktivity na národn…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku