Aktuality v oblasti detí a mládeže

Štyri priamo riadené organizácie ministerstva školstva budú pod jednou strechou Národného inštitútu vzdelávania a mládeže

Cieľom transformácie je optimalizovať štruktúru a činnosti priamo riadených organizácií tak, aby prinášali maximálny úžitok a čo najefektívnejšie využitie zdrojov na vzdelávanie - formálne i neform…

Rezort školstva chce bezpečné školy. Po predošlých krokoch pridáva mobilný očkovací tím na zaočkovanie

Po presadení prednostného očkovania učiteľov, študentov vysokých škôl a zahraničných študentov iniciovalo ministerstvo školstva očkovanie žiakov vo veku 12+ v marginalizovaných komunitách.  Zámerom…

Na Slovensku vyrastá nová svetová informatická špička

Medzinárodná olympiáda v informatike IOI prebiehala online a organizátori zo Singapuru ju zorganizovali 19. – 25. júna 2021. Delegácie jednotlivých krajín sa sústredili na jednom mieste v domovskej…

Čo si myslia mladí? Výsledky výskumu medzi stredoškolákmi

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže predstavila výsledky reprezentatívneho výskumu medzi stredoškolákmi pre odbornú i laickú verejnosť. Výskum zameraný na súčasnú situáciu mladých ľudí realizovalo…

Pracovné stretnutie mládežníckych delegátov pri OSN

Mládežnícki delegáti SR pri OSN, Nikola Sekerešová a Šimon Babjak, sa uplynulý piatok zúčastnili virtuálneho stretnutia organizovaného Oddelením sociálnych a ekonomických záležitostí OSN (UN DESA),…

Európska konferencia o práci s mládežou sa konala online

Tretia Európska konferencia o práci s mládežou (3rd European Youth Work Convention) sa konala ešte začiatkom decembra (7. – 10. decembra) a participovala na nej aj slovenská delegácia. Konferenc…

Nová výzva programu SK-Klíma zohľadňujúca princípy informálneho učenia sa

Hlavným cieľom Výzvy ACC05 - (ClimaInfo) s názvom „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy“ je kombináciou mäkkých a tvrdých opatrení prispieť k zvýšeniu klimatickej gram…

Chcete vedieť, ako by sa Vám učilo lepšie?

V podcastoch Sandra so svojimi hosťami, diskutuje o tom, ako učiť inak a ako platforma viki môže pomôcť učiteľom zefektívniť ich prácu, napríklad pri príprave na vyučovacie hodiny, pri zadávaní dom…

Európska konferencia s mládežou v “Berlíne”

Ešte začiatkom októbra sa uskutočnila online Európska konferencia s mládežou, ktorá mala pôvodne prebiehať v Berlíne v rámci Nemeckého predsedníctva v Rade EÚ. Lepšie životné príležitosti pre ml…

Zvedavosť, obavy a smútok - to sú emócie, ktoré ľudia pri pandémii pociťujú najviac

Vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie na základe výskumu, realizovaného v prvej vlne opatrení COVID19 (apríl-máj 2020), analyzovali súvislosť medzi sledovaním správ o pandémii k…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku