Akčný deň boja proti antisemitským prejavom nenávisti

  • Dátum: 09.11.2016
Počet prejavov antisemitizmu a  antisemitistických útokov v Európe v roku 2015 významne vzrástol. Takmer vo všetkých Európskych štátoch sa vyformovali extrémistické strany, ktoré  pokračujú v istých formách rozširovania nenávisti voči židovskej komunite. Preto členovia židovských komunít často vyjadrujú obavy o ich osobnú bezpečnosť v súvislosti s praktizovaním ich náboženstva a inými aktivitami komunity. Neustále narastajúca nenávisť a násilie proti židovským komunitám v Európe sú alarmujúce, pričom mnoho prejavov sa udeje v online priestore.
 
Aj z tohto dôvodu odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podporuje Kampaň bez nenávisti na internete, ktorej cieľom je predchádzať nenávistným prejavom a vzdelávať mladých ľudí a pracovníkov s mládežou, ako k týmto prejavom pristupovať.
 
Kampaň bez nenávisti na internete spustila 9. novembra svoj Akčný deň, v rámci ktorého informovala o problematike antisemitizmu, proti ktorému treba aj v dnešnom vyspelom svete naďalej bojovať.
 
Zapojiť sa môžu aj pracovníci s mládežou, pre ktorých sú k dispozícii  voľne dostupné edukačné materiály v anglickom jazyku z dielne Rady Európy, zameriavajúce sa na výchovu a vzdelávanie k ľudským právam:
·      Kompas - Manuál výchovy a vzdelávania mládeže k ľudským právam
·      Kompasito - Príručka výchovy a vzdelávania detí k ľudským právam
·      Bookmarks - Manuál pre predchádzanie nenávistným prejavom online prostredníctvom vzdelávania k ľudským právam
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku