ACES - Akadémia stredoeurópskych škôl

aces - Akadémia stredoeurópskych škôl
 
Vzdelávací program aces vznikol v roku 2006 z iniciatívy rakúskej Nadácie ERSTE. Koordinátormi programu, ktorý podporujú ministerstvá školstva všetkých 15 partnerských krajín, sú neziskové organizácie Interkulturelles Zentrum (Rakúsko) a Nadácia slovenskej sporiteľne.
 
Od svojho spustenia v roku 2006 sa program usiluje o medzikultúrnydialóg medzi mladými ľuďmi a cezhraničnú spoluprácu škôl v 15 partnerských krajinách zo strednej a juhovýchodnej Európy. Doteraz sa do programu zapojilo viac než 25 000 žiakov a 3 600 učiteľov. Slovensko je súčasťou medzinárodnej siete od roku 2007, odkedy sa doň úspešne zapojilo vyše 40 škôl.

Partnerské krajiny:Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Kosovo, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko.
 
Projekt sa bude realizovať každý druhý rok. Tento rok sa uskutoční slávnostná akadémia v Senci v termíne 31.5.-3.6.2016 a nová téma pre ďalší ročník bude vyhlásená koncom roka 2016, resp. začiatkom roka 2017.

 Podrobné informácie o projekte získate na: www.aces.or.at


Ďalšie informácie o iniciatíve aces:
Interkulturelles Zentrum
Rebecca Zeilinger
E-mail: rebecca.zeilinger@iz.or.at
Tel. č.: +43/(0)1/586 75 44
http://www.aces.or.at
 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku