Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
Učiace sa Slovensko je možné pripomienkovať ešte do 15. mája

Učiace sa Slovensko je možné pripomienkovať ešte do 15. mája

28.04.2017
     Konzultačný proces k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ bude pokračovať do 15. mája 2017. Ministerstvo školstva sa totiž po konzultácii s autormi dokumen...
Zástupcovia ministerstva navštívili Spojený ústav jadrových výskumov v Dubne

Zástupcovia ministerstva navštívili Spojený ústav jadrových výskumov v Dubne

28.04.2017
      Spojený ústav jadrových výskumov (SÚJV) v ruskom Dubne navštívili včera minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan a generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Mar...
O Štipendium Martina Filka sa môžu uchádzať slovenskí študenti z najlepších svetových univerzít

O Štipendium Martina Filka sa môžu uchádzať slovenskí študenti z najlepších svetových univerzít

27.04.2017
     Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe pokračuje aj v roku 2017, a to pod novým názvom Štipendium Martina Filka. Vláda SR schválila zmenu názvu svojím uznes...
V Moskve sa hovorilo o slovenských študentoch na ruských vysokých školách

V Moskve sa hovorilo o slovenských študentoch na ruských vysokých školách

27.04.2017
     V hlavnom meste Ruska sa dnes konalo zasadnutie pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti školstva a vedy Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Ruskou f...
Odborné diskusie s autormi „Učiaceho sa Slovenska“ pokračujú

Odborné diskusie s autormi „Učiaceho sa Slovenska“ pokračujú

27.04.2017
     Ďalšími okrúhlymi stolmi za účasti autorov dokumentu „Učiace sa Slovensko“ a pozvanými zástupcami profesijných a stavovských organizácií pokračovala tento týždeň diskusia k navrhovaným zmen...
Na zasadnutí Rady vysokých škôl SR sa hovorilo o návrhoch vysokoškolských zákonov

Na zasadnutí Rady vysokých škôl SR sa hovorilo o návrhoch vysokoškolských zákonov

25.04.2017
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan sa dnes zúčastnil na zasadnutí Rady vysokých škôl SR na Žilinskej univerzite v Žiline. Zúčastnených informoval o prebiehajúcom kon...
Na ministerstve zasadala Rada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport

Na ministerstve zasadala Rada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport

25.04.2017
     Minister Peter Plavčan sa zúčastnil na rokovaní Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport. Rada je poradným, iniciatívnym a odborným orgánom ministra pre oblasť športu na ...
„Učiace sa Slovensko“ bolo predmetom ďalšej verejnej diskusie

„Učiace sa Slovensko“ bolo predmetom ďalšej verejnej diskusie

25.04.2017
    Konzultačný proces k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ pokračoval ďalším stretnutím autorov dokumentu s odbornou a širokou verejnosťou. Druhé verejné pre...
Lesy sú pre život na Zemi nenahraditeľné, našou úlohou je chrániť ich

Lesy sú pre život na Zemi nenahraditeľné, našou úlohou je chrániť ich

24.04.2017
     Deň Zeme nám pripomína, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, zhodli sa ministri pôdohospodárstva, obrany a školstva. S deťmi zo základných škôl vysadili stromy v rámci celoslovenskej akc...
Minister Plavčan sa zúčastnil konferencie organizovanej AZZZ SR

Minister Plavčan sa zúčastnil konferencie organizovanej AZZZ SR

24.04.2017
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan sa zúčastnil na odbornej konferencii, ktorú organizovala Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR. Konferencia sa venoval...
Archív tlačových správ »
Česko-Slovenská súťaž v stolárčine a murárčine

Česko-Slovenská súťaž v stolárčine a murárčine

26.04.2017
     Nitrianske výstavisko Agrokomplex bude od zajtra hostiť stredoškolskú súťaž v remeslách. SUSO dáva zelenú mladým remeselníkom, ktorí si počas dvoch dní, 27. apríla – 28. apríla 2017, otestu...
Školskí logopédi z celého Slovenska sa stretli v Trnave

Školskí logopédi z celého Slovenska sa stretli v Trnave

25.04.2017
     Odborné príspevky týkajúce sa diagnostiky dyslálie, obsahových zmien vo vzdelávacích programoch pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a vývinovými poruchami učenia a diagnostiky p...
Aktuálne k problematike otvoreného prístupu na novej webovej stránke

Aktuálne k problematike otvoreného prístupu na novej webovej stránke

25.04.2017
     Otvorený prístup sa prezentuje ako bezplatná a neobmedzená cesta k vedeckým informáciám. Centrum vedecko-technických informácií SR nedávno spustilo webovú stránku, na ktorej nájde odborná v...
Konferencia Regenerácia a fyzioterapia vo vrcholovom športe

Konferencia Regenerácia a fyzioterapia vo vrcholovom športe

24.04.2017
     V piatok 21. apríla 2017 sa aula Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave zaplnila do posledného miestečka. Dôvodom bola konferencia pre športových odborníkov s názvom Regenerácia ...
V ŠPÚ sa rokovalo o postavení druhého cudzieho jazyka vo vzdelávacom procese v školách

V ŠPÚ sa rokovalo o postavení druhého cudzieho jazyka vo vzdelávacom procese v školách

18.04.2017
      Na zasadnutí Predmetovej komisie pre cudzie jazyky v Štátnom pedagogickom ústave minulý týždeň rokovali jej členovia o problematike Rámcového učebného plánu  s rozšíreným vyučovaním cudzíc...
V ŠPÚ sa konalo úvodné kolokvium k projektu ozdravenia populácie

V ŠPÚ sa konalo úvodné kolokvium k projektu ozdravenia populácie

13.04.2017
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk, v zastúpení ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana, odovzdal menovacie dekréty členom novej pracovnej komisie interd...
Podpora vedeckých parkov slovenských univerzít z eurofondov pokračuje

Podpora vedeckých parkov slovenských univerzít z eurofondov pokračuje

13.04.2017
     Výskumná agentúra uzavrela zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) so všetkými žiadateľmi v rámci dvoch výziev na tzv. fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a...
Interkultúrne vzdelávanie v základných školách so žiakmi z rómskych komunít

Interkultúrne vzdelávanie v základných školách so žiakmi z rómskych komunít

13.04.2017
     Medzi prioritné úlohy ŠPÚ patrí inovatívne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí sú kľúčovými aktérmi pri vytváraní podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne zn...
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk rokoval so štátnou tajomníčkou rezortu školstva Oľgou Nachtmannovou

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk rokoval so štátnou tajomníčkou rezortu školstva Oľgou Nachtmannovou

12.04.2017
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová sa zhodli v tom, že Slovensko by malo viac pomáh...
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal zástupcom vzdelávacích centier Slovákov v zahraničí šlabikáre

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal zástupcom vzdelávacích centier Slovákov v zahraničí šlabikáre

11.04.2017
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk  rokoval  so zástupkyňou centra Slovákov v írskom hlavnom meste Dublin Máriou Pacherovou, zástupkyňou vzdelávacieho centra v Mníchove v...
Archív »
Festival vedeckých filmov priblíži vedu pre budúcnosť

Festival vedeckých filmov priblíži vedu pre budúcnosť

12.04.2017
     „Veda pre budúcnosť.“ Tak znie motto tohtoročného Festivalu vedeckých filmov. Priaznivci vedy a vedecko-populárnych filmov sa tentokrát dozvedia, v čom nám veda môže zabezpečiť priaznivejši...
Nebezpečné známosti našich psov - Angiostrongylus, Dirofilária, Thelázia

Nebezpečné známosti našich psov - Angiostrongylus, Dirofilária, Thelázia

11.04.2017
       Pozývame vás do aprílovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o parazitozoonózach, teda o nebezpečných parazitárnych ochoreniach, ktoré sa môžu prenášať zo zvierat na ľudí. Najč...
CVTI SR v spolupráci s BIC Bratislava pripravuje workshop pre inovatívnych malých a stredných podnikateľov

CVTI SR v spolupráci s BIC Bratislava pripravuje workshop pre inovatívnych malých a stredných podnikateľov

04.04.2017
     V rámci programu Horizont 2020 je nástroj určený pre malé a stredné podniky (SME Instrument), vďaka ktorému možno podporiť inovácie tých ambicióznych.  Aktuálne sa o tejto forme podpory, tv...
Originálne a jednoduché tipy na oživenie činnosti školských knižníc

Originálne a jednoduché tipy na oživenie činnosti školských knižníc

04.04.2017
     Pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Plavčana sa vo štvrtok 4. mája 2017 uskutoční v Univerzitnej knižnici v Bratislave 11. medzinárodná konfere...
Archív »
Slovensko sa podieľa na budovaní najväčšieho lineárneho urýchľovača na svete – European XFEL

Slovensko sa podieľa na budovaní najväčšieho lineárneho urýchľovača na svete – European XFEL

19.04.2017
     Slovenská republika je prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR jedným z jedenástich akcionárov s 1,13 % podielom a plnými právami akcionára v European XFEL GmbH, vý...
CERN opäť ponúka vzdelávacie programy učiteľom fyziky

CERN opäť ponúka vzdelávacie programy učiteľom fyziky

06.04.2017
     Európska organizácia pre jadrový výskum CERN so sídlom v Ženeve ponúka každoročne učiteľom fyziky medzinárodné a národné vzdelávacie programy s cieľom oboznámiť ich s najnovším vývojom v ča...
Štartuje ďalší ročník výtvarnej súťaže Vojaci očami detí

Štartuje ďalší ročník výtvarnej súťaže Vojaci očami detí

28.03.2017
     Minister obrany SR, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a mesačník Obrana vyhlasujú 16. ročník výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl Vojaci očami detí.      Účastníci súťa...
ZŠ Matky Alexie spolu so ŠPÚ vyhlásila súťaž Kľúče od kráľovstva Márie Terézie

ZŠ Matky Alexie spolu so ŠPÚ vyhlásila súťaž Kľúče od kráľovstva Márie Terézie

24.03.2017
      Základná škola Matky Alexie v Bratislave spolu so Štátnym pedagogickým ústavom vyhlásili 2. ročník súťaže Kľúče od kráľovstva Márie Terézie.      Do celosloven...
Archív »