Kontrakt uzavretý medzi MŠVVaŠ SR a Národným ústavom celoživotného vzdelávania


Kontrakt uzavretý medzi MŠVVaŠ SR a Národným ústavom celoživotného vzdelávania
Typ súboru:pdf
Velkosť:217415
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku