December

P.č Útvar Krajina;Mesto

Dátum

Účel Účastníci Správa zo ZPC
1. Sekcia medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a CŽV Belgicko, Brusel 1.-3.12. 2012 Účasť na expertnej skupine EK k zamestnateľnosti mládeže Miháliková Správa zo ZPC
2. Sekcia medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a CŽV Cyprus, Nikózia 2.-4.12. 2012 Zasadnutie Výboru pre vzdelávanie Rady EÚ - K.1 Belovič, Tomková

Správa zo ZPC 

3. Sekcia vedy a techniky Francúzsko, Štrasburg 2.-5.12. 2012  Hodnotenie regionálnych stratégií inteligentnej špecializácie (Smart Specialization) – Peer Review 
 
Szabó, Helmich Správa zo ZPC
4. Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 3.-4.12. 2012 Účasť na zasadnutí Skupiny na vysokej úrovni pre  spoločnú tvorbu výskumných programov Pitlová Správa zo ZPC
5. Sekcia medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a CŽV Francúzsko, Štrasburg 4.-6.12. 2012 Zasadnutie Programového výboru pri EYF Rady Európy Masárová Správa zo ZPC
6. Sekcia medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a CŽV Rakúsko, Viedeň 4.-6.12. 2012 Účasť na medzinárodnom seminári "PeerLearning Event on VET" Vantuch Správa zo ZPC
7 Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež Francúzsko, Paríž 5.-7.12. 2012 Stály výbor európskeho dohovoru proti diváckemu násiliu RE Melek Správa zo ZPC
8. Sekcia vedy a techniky Španielsko, Barcelona 9.-12.12. 2012 Účasť na 26. zasadnutí Správnej rady F4E Pitel Správa zo ZPC
9. Sekcia vedy a techniky Švajčiarsko, Ženeva 9.-14.12. 2012 Účasť na zasadaní Rady CERN Sitár Správa zo ZPC
10. Sekcia medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a CŽV Berlín, Brusel 10.-13.12. 2012 Účasť na konferncii o odbornom vzdelávaní a účasť na konferencii CEDEFOP Vantuch Správa zo ZPC
10. Sekcia vedy a techniky Švajčiarsko, Ženeva 11.-12.12. 2012 Zasadnutie finančného výboru CERN Danková Správa zo ZPC
11. Sekcia regionálneho školstva Francúzsko, Paríž 16.-18.12. 2012  Účasť na zasadnutí 12. zasadnutí výboru pre predškolské vzdelávanie a starostlivosť (ECEC)
 
Hajdúková Správa zo ZPC
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku