Medzinárodné laserové centrum

Medzinárodné laserové centrum je priamo riadenou rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobonosti MŠVVaŠ SR.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku