Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

8. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku

Ôsme zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku sa uskutočnilo 9. júna 2011.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ