Aktuality

Záverečná konferencia uzavrela projekt MŠVVaŠ SR a CEDEFOP zameraný na rozvoj odborného vzdelávania

Záverečná konferencia uzavrela projekt MŠVVaŠ SR a CEDEFOP zameraný na rozvoj odborného vzdelávania

     Ako reagovať na výzvy Priemyselnej revolúcie 4.0 a s ňou spojenou digitalizáciou a automatizáciou? Aké zručnosti bude treba do roku 2030? Aj na tieto otázky sa hľadali odpovede počas závere…

Základnú školu v Richnave zriadi Okresný úrad v Košiciach

Základnú školu v Richnave zriadi Okresný úrad v Košiciach

     Ministerstvo školstva v týchto dňoch poverilo Okresný úrad v Košiciach zriadením Základnej školy v obci Richnava (okres Gelnica). K tomuto kroku pristúpil rezort školstva na základe záverov…

Výzva na predkladanie návrhov na členov rady FNPV

Výzva na predkladanie návrhov na členov rady FNPV

     Do 15. mája 2019 je možné predkladať návrhy na členov rady Fondu na podporu vzdelávania. Túto možnosť majú podľa zákona odborové organizácie, ktoré zastupujú pedagogických zamestnancov, ako…

Parlament dnes schválil zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch

Parlament dnes schválil zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch

     Nové právo na ochranu pred sociálno-patologickými javmi na pracovisku, akými sú  mobbing, bossing, ale aj staffing (šikanovanie nadriadených), zavedenie inštitútu Etického kódexu, profesion…

Deviatakov a žiakov osemročných gymnázií čaká celoslovenské Testovanie 9

Deviatakov a žiakov osemročných gymnázií čaká celoslovenské Testovanie 9

     Celkovo viac než 41 700 žiakov na celom Slovensku si tento týždeň overí svoje vedomosti z matematiky, slovenčiny, resp. iného vyučovacieho jazyka (školy s vyučovacím jazykom maďarským alebo…

Apríl v znamení predmetových olympiád

Apríl v znamení predmetových olympiád

     V mesiaci apríl nás čaká sedem celoštátnych kôl predmetových olympiád. Najlepší žiaci z celého Slovenska si zmerajú sily na Olympiáde z ruského jazyka, Olympiáde ľudských práv, Olympiáde zo…

IVP analyzoval výsledky maturantov, ktorí následne vyštudovali učiteľské programy

IVP analyzoval výsledky maturantov, ktorí následne vyštudovali učiteľské programy

     Inštitút vzdelávacej politiky zverejnil komentár, v ktorom opisuje vzdelávacie cesty maturantov, ktorí sa rozhodli študovať učiteľské programy a následne sa zamestnali v školstve.      Pr…

Slovenskí a českí odborníci diskutovali o vzdelávaní a potrebách trhu práce

Slovenskí a českí odborníci diskutovali o vzdelávaní a potrebách trhu práce

     Výzvy spojené s priemyselnou revolúciou 4.0, optimalizácia systému vzdelávania, vyššia flexibilita vzdelávacích ciest jednotlivca, validácia a uznávanie výsledkov predošlého vzdelávania či …

Budúci týždeň sa začínajú zápisy prvákov do základných škôl

Budúci týždeň sa začínajú zápisy prvákov do základných škôl

     V základných školách sa od pondelka 1. apríla začínajú zápisy prvákov pre školský rok 2019/2020. Potrvajú do 30. apríla a týkajú sa detí, ktoré do 31. augusta 2019 dovŕšia vek 6 rokov a dos…

Reakcia ministerstva školstva na dnešnú akciu organizovanú Iniciatívou slovenských učiteľov

Reakcia ministerstva školstva na dnešnú akciu organizovanú Iniciatívou slovenských učiteľov

     Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch sa pripravuje od roku 2017. Odvtedy prešiel rozsiahlymi diskusiami pracovných skupín, riadnym legislatívnym procesom a predĺženou lehotou pri…

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku