Aktuality

Tipy pre tínedžerov v domácej škole

Tipy pre tínedžerov v domácej škole

     Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) oslovil v súčasnej mimoriadnej situácii šírenia koronavírusu aj tínedžerov.       Keďže prerušenie vyučovania v školách a jeho p…

Štátna tajomníčka Monika Filipová sa stretla so splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity Andreou Bučkovou

Štátna tajomníčka Monika Filipová sa stretla so splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity Andreou Bučkovou

     Riešenia v oblasti zabezpečenia vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít počas mimoriadnej situácie v krajine, ktorú zapríčinilo ochorenie COVID-19. To bola téma dnešného stretnut…

VÚDPaP radí, ako pracovať s deťmi s problémami v učení

VÚDPaP radí, ako pracovať s deťmi s problémami v učení

     Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) predstavil prostredníctvom webinára koncept, ako pracovať s deťmi, ktoré majú problémy v učení. Ten ponúka základné zásady práce, …

Štátny pedagogický ústav povedie Miroslava Hapalová

Štátny pedagogický ústav povedie Miroslava Hapalová

     Minister školstva Branislav Gröhling predstavil na dnešnej tlačovej konferencii nové vedenie Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) a prvé konkrétne odporúčania školám týkajúce sa hodnotenia a kl…

 Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl

Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie pôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 20…

Usmernenie na hodnotenie žiakov stredných škôl

Usmernenie na hodnotenie žiakov stredných škôl

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením …

Opatrenie ÚVZ SR týkajúce sa prevádzky zariadení školského stravovania

Opatrenie ÚVZ SR týkajúce sa prevádzky zariadení školského stravovania

     Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenie týkajúce sa zariadení školského stravovania v súčasnej mimoriadnej situácii s účinnosťou od 3. apríla 2020, ktorým za určených podmienok povoľuj…

V piatok vydá hlavný hygienik SR usmernenie k prevádzke školských kuchýň

V piatok vydá hlavný hygienik SR usmernenie k prevádzke školských kuchýň

     Zriaďovatelia budú môcť na základe vlastného rozhodnutia využiť školské kuchyne na to, aby za sprísnených hygienických a bezpečnostných podmienok navarili a doviezli jedlo sociálne odkázaným ľ…

Ministerstvo školstva rokuje s dodávateľmi učebníc o uvoľnení licencií na digitálne učebnice

Ministerstvo školstva rokuje s dodávateľmi učebníc o uvoľnení licencií na digitálne učebnice

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes s dodávateľmi rokuje o tom, aby sprístupnili všetky digitálne učebnice, na ktoré má udelenú licenciu. Zdarma ich budú môcť používať nielen…

Krajské kolo Geografickej olympiády sa uskutočnilo dištančnou formou

Krajské kolo Geografickej olympiády sa uskutočnilo dištančnou formou

     Slovenská komisia Geografickej olympiády zareagovala na súčasnú situáciu, ktorá v čase uzatvorených škôl neumožňuje realizáciu klasických súťažných kôl predmetových olympiád a postupových súťa…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku