Aktuality

Tlak verejnosti si vyžaduje otvoriť diskusiu o presune kompetencií v školstve

Tlak verejnosti si vyžaduje otvoriť diskusiu o presune kompetencií v školstve

     Nové vedenie ministerstva školstva okamžite po nastúpení iniciovalo online stretnutie so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a združenia SK8. Zriaďovatelia, kraj…

Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

     Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tý…

NÚCEM pripravil elektronické testy na upevňovanie gramotností žiakov

NÚCEM pripravil elektronické testy na upevňovanie gramotností žiakov

     Pre siedmakov, ôsmakov, deviatakov a aj pre stredoškolákov, ktorí sa v tomto období vzdelávajú online, pripravil NÚCEM širokú ponuku elektronických testov. Testy sa zameriavajú na rôzne typy g…

Medzinárodná esejistická súťaž „List odo mňa v r. 2030“

Medzinárodná esejistická súťaž „List odo mňa v r. 2030“

Medzinárodná esejistická súťaž pre deti a mladých na tému „List odo mňa v r. 2030“ („A Letter from Myself in 2030)   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR informuje o možnosti zapo…

Tipy pre tínedžerov v domácej škole

Tipy pre tínedžerov v domácej škole

     Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) oslovil v súčasnej mimoriadnej situácii šírenia koronavírusu aj tínedžerov.       Keďže prerušenie vyučovania v školách a jeho p…

Štátna tajomníčka Monika Filipová sa stretla so splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity Andreou Bučkovou

Štátna tajomníčka Monika Filipová sa stretla so splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity Andreou Bučkovou

     Riešenia v oblasti zabezpečenia vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít počas mimoriadnej situácie v krajine, ktorú zapríčinilo ochorenie COVID-19. To bola téma dnešného stretnut…

VÚDPaP radí, ako pracovať s deťmi s problémami v učení

VÚDPaP radí, ako pracovať s deťmi s problémami v učení

     Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) predstavil prostredníctvom webinára koncept, ako pracovať s deťmi, ktoré majú problémy v učení. Ten ponúka základné zásady práce, …

Štátny pedagogický ústav povedie Miroslava Hapalová

Štátny pedagogický ústav povedie Miroslava Hapalová

     Minister školstva Branislav Gröhling predstavil na dnešnej tlačovej konferencii nové vedenie Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) a prvé konkrétne odporúčania školám týkajúce sa hodnotenia a kl…

 Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl

Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie pôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 20…

Usmernenie na hodnotenie žiakov stredných škôl

Usmernenie na hodnotenie žiakov stredných škôl

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením …

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku