Aktuality

S. Síthová: Duševnú pohodu na Deň pozitívneho myslenia podporujeme pomôckou pre školy

Škola by mala byť bezpečným miestom, kde sa žiaci aj pedagógovia majú cítiť vypočutí a chránení. Pedagógovia môžu často poskytnúť včasnú intervenciu a detekciu v oblasti problémov duševného zdravia…

Svetový deň prvej pomoci - Buď hrdinom v prvej pomoci vo svojej škole či komunite

Slovenský Červený kríž (SČK) už dlhé desaťročia približuje prvú pomoc deťom v materských školách a žiakom i študentom základných a stredných škôl. Spolu s dobrovoľníkmi SČK a učiteľmi zabezpečuje p…

S. Síthová: Dyslexia žiakov nie je hanba, cestou je viac času na úlohy či preferovanie ústneho skúšania

Deti s dyslexiou majú ťažkosti si zapamätať tvar písmena, ťažko ich spájajú do slabík a slabiky do slov. Učenie im komplikuje aj oslabená sluchová a vizuálna pamäť. Namáhavé čítanie ich rýchlejšie …

Ukáž svoj talent a kreativitu na celoslovenských súťažiach a vyhraj zaujímavé ceny

Ekoposter - celoslovenská súťaž vo výtvarnej tvorbe kolektívov žiakov základných škôl, žiakov gymnázií s osemročným vyučovaním a žiakov ZUŠ v školskom roku 2021/2022 Vyhlasovateľ: Ministerstvo š…

Kreatívne čitateľské projekty s podporou záložky do knihy

Prvým projektom je 12. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní, ktorý je určený slovenským a českým žiakom zo základných …

Do lavíc v tomto školskom roku zasadne 706 825 žiakov

Ministerstvo školstva vyvinulo maximálne úsilie, aby bolo od septembra na školách bezpečnejšie prostredie. Pre školy pripravil rezort aj prehľadný manuál, v ktorom školy nájdu všetky potrebné infor…

Ministerstvo školstva spúšťa call centrum na podporu očkovania

„Chceme urobiť všetko preto, aby sa žiaci mohli vzdelávať v školách. Tam patria, tam majú najlepšie podmienky na vzdelávanie, majú kontakt s učiteľmi a rovesníkmi. Klasický režim výučby v škole je …

Psychologička M. Horváthová: Prostredie sa odráža aj na prospechu detí

Prázdninový seriál o tom, ako prostredie vplýva na deti a na ich vývin, pokračuje rozhovorom s psychologičkou PhDr. Máriou Horváthovou, PhD, riaditeľkou Centra pedagogicko-psychologického poradenst…

Minister aj profesné školské organizácie poďakovali učiteľom a vyzvali aj ďalších, aby ešte zvážili možnosť dobrovoľného očkovania

Na Slovensku je počet zaočkovaných učiteľov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov v školstve na úrovni 66 percent.  „Som veľmi rád, že zaočkovanosť v školstve je nad slovenským pri…

Svetový deň ľavákov

„Ľaváctvo je danosť. Rodičia by mali dieťaťu dovoliť, aby si samo vybralo, ktorou rukou bude písať a kresliť“ uviedla štátna tajomníčka Svetlana Síthová, povolaním špeciálna pedagogička.  V súča…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku