Aktuality

Rezort školstva zverejnil informácie pre stredné školy

V súlade s § 29 ods. 5 a 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a š…

Rezort školstva zverejnil metodické usmernenie k formálnym a obsahovým náležitostiam tvorby regionálnych stratégií výchovy a vzdelávania

Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách podľa § 31 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 2…

Projekty 28 škôl budú podporené z Nórskych fondov

Spolu bolo podporených 28 škôl v celkovom objeme milión eur. Základné a stredné školy prispejú vďaka podpore k zvýšeniu povedomia žiakov o zmierňovaní zmien klímy a príprave na nepriaznivé dôsledky…

Chcete vedieť, ako by sa Vám učilo lepšie?

V podcastoch Sandra so svojimi hosťami, diskutuje o tom, ako učiť inak a ako platforma viki môže pomôcť učiteľom zefektívniť ich prácu, napríklad pri príprave na vyučovacie hodiny, pri zadávaní dom…

Nultý akčný plán je prvotným východiskom pre urýchlené naštartovanie funkčných zmien k zvýšeniu inkluzívnosti vo vzdelávaní

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci vnútrorezortného dialógu a v spolupráci s odborníkmi z praxe, identifikovalo kľúčové oblasti, ktorých riešenie bude priori…

Štofková Dianovská: Na štátnu školskú inšpekciu prichádzam s cieľom školám podať pomocnú ruku, nie ich len kontrolovať

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nad rámec svojich povinností vyhlásilo výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky hlavnej školskej inšpektorky. A to pod dozorom Asociácie str…

Najčastejšie otázky ohľadom fungovania škôl a výsledkov celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

Čo sa stane, ak je jeden rodič pozitívny? Ak je iba jeden člen domácnosti pozitívny, celá domácnosť ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii, vrátane žiaka. Pri návrate žiaka do školy sa požaduje po…

B. Gröhling: Vďaka tomu, že sa otestujeme a budeme zodpovední, sa čoskoro budeme môcť vrátiť do škôl

Bezpečné prostredie na školách závisí od postoja každého z nás. O to viac, ak sme rodičmi alebo učiteľmi. „Žijeme v pohnutých časoch a veci okolo nás sa rýchlo menia. Všetci ale chceme chrániť svoj…

Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc

Počas vyučovacích hodín budú učitelia a školskí knihovníci realizovať rôzne originálne, vtipné a kreatívne aktivity, ktorých cieľom bude zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a t…

Učitelia v dištančnom vzdelávaní dostanú mobilné dáta navyše

Po tom, čo sa epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením Covid-19 na Slovensku zhoršila, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa dohodlo so všetkými mobilnými operátormi na navýš…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku