Aktuality

Začali sa prvé oponentúry k harmonogramu športovej prípravy. Športovci na nich musia zodpovedať viacero otázok

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so športovými zväzmi a s rezortnými strediskami štátnej športovej reprezentácie podporuje najúspešnejších slovenských športovcov v olym…

Štátny tajomník pre šport I. Husár a ZMOS otvárajú novú kapitolu spolupráce v športe

Informácie o počte, technickom stave a vybavení športovísk sú nevyhnutné pre nastavenie kritérií pre čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov a štátneho rozpočtu. Na Slovensku však v súčasnost…

Rezort školstva zrušil osvedčenie o uznaní za národný športový zväz Slovenskej lyžiarskej asociácii

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zrušilo dnešným dňom - 15. decembra 2020 - Slovenskej lyžiarskej asociácii osvedčenie o uznaní za národný športový zväz z dôvodu, …

Rezort školstva zverejnil nové usmernenie pre kúpaliská, wellness a fitness centrá

Viac infomácií sa dozviete na webovej stránke ministerstva školstva v sekcii športu - aktuality.   

Usmernenie MŠVVaŠ SR k vyhláškam ÚVZ SR č. 26 a 27 zo dňa 24. novembra 2020

A. Prírodné a umelé kúpaliská, prevádzky poskytujúce služby wellness a fitness centrá sú   ZATVORENÉ okrem nasledovných výnimiek: 1. Fitness centrá, ktoré dodržiavajú nasledovné: a) maximáln…

I. Husár: Dnešné rozhodnutie uvoľniť opatrenia dáva športovcom šancu sa aspoň z časti nadýchnuť

Na piatkovej pandemickej komisii sa schválilo niekoľko pro-športových uvoľnení. Od pondelka sa k piatim najvyšším ligám vo futbale, hokeji, basketbale, volejbale a hádzanej pridajú aj dve druhé naj…

Rada ministra pre šport má nové zloženie

Minister školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Branislav Gröhling vymenoval nových členov Rady ministra pre šport. Stali sa nimi: Karol Kučera, Václav Mika, Richard Strapko, Luboš…

Dobrá správa pre slovenský vrcholový šport

Na včerajšom zasadnutí ústredného krízového štábu bol jednohlasne schválený návrh na zriadenie karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport v Šamoríne a na zriadenie tréningového centra pre…

Novým riaditeľom Národného športového centra je Vladimír Baluška

Vladimír Baluška bol najlepším spomedzi deviatich kandidátov, ktorí sa zúčastnili na výberovom konaní na túto pozíciu dňa 27. októbra 2020. Výberová komisia mala pri výbere ťažkú úlohu, keďže viace…

Usmernenie MŠVVaŠ SR k vyhláške ÚVZ SR č. 12 /2020 z 29. októbra 2020 v oblasti športu

Podľa uznesenia vlády SR č. 704/2020 zo dňa 04.11.2020 platí, že osoby, ktoré sa preukážu NEGATÍVNYM výsledkom testu na COVID-19, vykonanom v termíne a v súlade s týmto uznesením, sa počnúc dňom 09…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku