Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Dokumenty a predpisy

  • Dočasné kritériá na udelenie oprávnenia na používanie označenia „výskumná univerzita“
  • Systém vysokého školstva v SR - súčasť dodatku k diplomu
  • Odporúčané formuláre a prihláška na VŠ
  • Metodické usmernenia
  • Dlhodobý zámer ministerstva a jeho aktualizácie
  • Výročné správy o stave vysokého školstva
  • Tématicky zamerané dokumenty
  • Zoznam zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry
  • Zoznam renomovaných umeleckých inštitúcií a podujatí