Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Zaraďovanie trénerov športových škôl a trénerov športových tried do platových tried s účinnosťou od 1.11.2009


Zaraďovanie trénerov športových škôl a trénerov športových tried do platových tried s účinnosťou od 1.11.2009
Typ súboru:pdf
Velkosť:66087