Financovanie

Financovanie verejných vysokých škôl prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa realizuje na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

 • Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2021
 • Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2020
 • Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2019
 • Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2018
 • Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2017
 • Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2016
 • Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015
 • Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2014
 • Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2013
 • Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2012
 • Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2011
 • Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2010
 • Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2009
 • Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2008
 • Rozpis dotácií verejných vysokých škôl zo štátneho rozpočtu 2007
 • Rozpis dotácií verejných vysokých škôl zo štátneho rozpočtu 2006
 • Rozpis dotácií verejných vysokých škôl zo štátneho rozpočtu 2005
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku