4. júla 2019, MŠVVaŠ SR – zverejňuje výsledky výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Agentúry na podporu výskumu a vývoja v Bratislave - VK 2/2019 – PRO


4. júla 2019, MŠVVaŠ SR – zverejňuje výsledky výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Agentúry na podporu výskumu a vývoja v Bratislave - VK 2/2019 – PRO
Typ súboru:pdf
Velkosť:330361
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku