Pilotný projekt - plurilingválne vzdelávanie

Sekcia národnostného a celoživotného vzdelávania realizuje s Radou Európy  pilotné overovanie projektu ROMANI/PLURILINGUAL POLICY EXPERIMENTATION - Inklúzia rómskych detí vo vzdelávaní – plurilingválny prístup. Realizovať sa bude v období rokov 2022 – 2025. Do projektu sú zapojené školy z 3 krajín Európskej únie: Slovensko, Slovinsko a Grécko.

Do projektu bude zapojených zhruba 1000 rómskych žiakov. Rómsky jazyk bude vyučovaný pedagógmi, ktorí budú odborne zaškolení prostredníctvom školení a workshopov pod gesciou Rady Európy.

Cieľom pilotného projektu je vytvárať príležitosti na rozvoj povedomia rómskych i nerómskych žiakov o rómskom jazyku, kultúre a histórii. Zabezpečiť inkluzívne vzdelávanie žiakov z jazykových menšín.

Skočiť na začiatok stránky