Dohodovacie konanie - 500 € odmeny

Finančné prostriedky za vyplatené odmeny (500 € podľa „Dodatku č. 1 ku KZ pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní ...) budú školám a štátnym školským zariadeniam refundované na základe údajov o vyplatených odmenách, ktoré si ministerstvo školstva zbiera zo škôl a štátnych školských zariadení prostredníctvom elektronického formulára odmeny.iedu.sk v termíne od 2.9.2022 do 9.9.2022.

Viac informácií na https://www.minedu.sk/dohodovacie-konanie-500--odmeny/ 

Skočiť na začiatok stránky