31. decembra 2018, MŠVVaŠ SR - vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo so sídlom v Bratislave - VK 7/2018


31. decembra 2018, MŠVVaŠ SR - vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo so sídlom v Bratislave - VK 7/2018
Typ súboru:pdf
Velkosť:407231
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku