BAVORSKÝ KURZ: Ďalšie vzdelávanie učiteľov NJ v Dillingene

  • Termín: 27.06.-01.07.2022
  • Miesto: Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung, Dillingen
  • Pobytové náklady a kurz: hradí bavorská strana
  • Kvóta: 10 učiteľov NJ na ZŠ a SŠ
  • Podmienky: vyplnenie prihlášky a príprava motivačného listu
  • Cestovné: hradí MŠVVaŠ SR (vlak a/alebo autobus)
  • Termín podania prihlášky: najneskôr do 18. mája 2022

Súhlas s uvoľnením učiteľa v termíne ďalšieho vzdelávania vydáva v plnom rozsahu jeho zamestnávateľ/škola.
Vyplnenú prihlášku spolu s motivačným listom (v NJ, maximálne jedna A4) a podpísaným súhlasom prosíme zaslať emailom (najneskôr 18.5.2022) na: bavorsko@minedu.sk

Príloha:

Skočiť na začiatok stránky