30. september 2016, MŠVVaŠ SR - vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave - VK 5/2016 - PRO


30. september 2016, MŠVVaŠ SR - vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave - VK 5/2016 - PRO
Typ súboru:pdf
Velkosť:245599
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku