30. september 2016, MŠVVaŠ SR - vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa IUVENTY v Bratislave - VK 6/2016 - PRO


30. september 2016, MŠVVaŠ SR - vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa IUVENTY v Bratislave - VK 6/2016 - PRO
Typ súboru:pdf
Velkosť:247365
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku