28. september 2017, MŠVVaŠ SR - zverejňuje výsledky výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Agentúry na podporu výskumu a vývoja v Bratislave - VK 4/2017 - PRO


28. september 2017, MŠVVaŠ SR - zverejňuje výsledky výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Agentúry na podporu výskumu a vývoja v Bratislave - VK 4/2017 - PRO
Typ súboru:pdf
Velkosť:182108
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku