Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

28. február 2017, MŠVVaŠ SR - zverejňuje výsledky výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Národného športového centra v Bratislave - VK 1/2017 - PRO


28. február 2017, MŠVVaŠ SR - zverejňuje výsledky výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Národného športového centra v Bratislave - VK 1/2017 - PRO
Typ súboru:pdf
Velkosť:181031