28. apríl 2017, MŠVVaŠ SR - vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Domova speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach - VK 2/2017 - PRO


28. apríl 2017, MŠVVaŠ SR - vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Domova speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach - VK 2/2017 - PRO
Typ súboru:pdf
Velkosť:241507
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku