Vyhlásenie výzvy „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2021“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2021“. Bližšie informácie nájdete:
 

Vyhlásenie výzvy „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2021“

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku