Kontakty

Koordinátori okresných a krajských kôl školských športových súťaží (okresné úrady v sídle kraja)

Organizácia Meno E-mail Telefón Mobil
OÚ Bratislava Ľubomír Čamek lubomir.camek@minv.sk 02/4920 7837  
OÚ B. Bystrica Mária Kolárska maria.kolarska@minv.sk 048/4306610 0907 720 835
OÚ Košice Milan Gomolčák milan.gomolcak@minv.sk 055/7245 119  
OÚ Nitra Marta Mladá Marta.Mlada@minv.sk 037/6969323  
OÚ Prešov Miloš Jakubík milos.jakubik@minv.sk 051/7462 713  
OÚ Trenčín Tatiana Križanová Tatiana.Krizanova@minv.sk 032/7411 458  
  Tibor Bélik tibor.belik@minv.sk  032/7411 292  
OÚ Trnava Eva Huttová eva.huttova@minv.sk 033/5550 171  
  Martin Krivošík martin.krivosik@minv.sk   0907 074 758
OÚ Žilina Mária Petráková Maria.Petrakova@minv.sk 041/733 5885 0917 687 583

Koordinátori súťaží po športoch

šport Meno  E-mail Telefón
futbal Vladimír Ľupták vladimir.luptak@futbalsfz.sk 0902 937 002
malý futbal Dominik Jakubovič dominik.jakubkovic@malyfutbal.sk 0951 200 988
futsal Marek Kováčik marek.kovacik@futbalsfz.sk 0903 014 437
florbal Miroslav Kunštek kunstek@szfb.sk 0940 622 155
volejbal Jozef Mihalco mihalco@svf.sk 0911 427 222
basketbal Fero Kubala kubala@slovakbasket.sk 0907 986 706
plávanie Róbert Koštál kostal@swimmsvk.sk 0918 481 802
atletika Veronika Ľašová lasova@atletikasvk.sk 0918 290 484
 

Národné športové centrum

  meno  email Telefón Mobil
vedúca oddelenia vzdelávania NŠC Božka Gerhátová bozena.gerhatova@sportcenter.sk 02/322 236 63 0901 745 404
hlavný koordinátor  školských športových súťaží Zuzana Tomašeková zuzana.tomasekova@sportcenter.sk   0907 525 124
užívateľská podpora portálu skolskysport.sk Boris Čechvala boris.cechvala@sportcenter.sk    
 

 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku