Manuál - Predprimárne vzdelávanie detí (spracované podľa právneho stavu účinného od 10. júla 2021)

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku