27. marec 2018, MŠVVaŠ SR - vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti BIONT, a.s., so sídlom v Bratislave - VK 1/2018 - A.S.


27. marec 2018, MŠVVaŠ SR - vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti BIONT, a.s., so sídlom v Bratislave - VK 1/2018 - A.S.
Typ súboru:pdf
Velkosť:585064
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku