26.7.2019 Výzva na prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe - "Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov" - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“.

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01

Oprávnenými žiadateľmi výzvy sú:

 • Verejné vysoké školy v zmysle §2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov1
  1Oprávneným žiadateľom je výlučne vysoká škola. Vysoká škola je oprávnená podať Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre viacero fakúlt, buď v rámci jednej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, alebo formou viacerých žiadostí.

   

  Typ výzvy: Otvorená
   

  Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 30.09.2019
  Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 30.10.2019
  Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 3: 07.01.2020

  Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 4: 06.02.2020

  Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 5: 06.03.2020  Informácie o výzve „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“ nájdete aj na stránke ITMS2014+ na tomto linku: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=344eaa93-7846-4629-bc31-88f0a2d8415e

  Postup ako vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez systém IMTS2014+ nájdete tu: https://www.itms2014.sk/ako-vypracovat-vyhlasenu
   

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zorganizovalo k tejto výzve informačný seminár, ktorý sa konal dňa 5. augusta 2019 v Bratislave o 13:00 h. vo Vedeckom parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava. Audiovizuálny záznam z informačného seminára si môžete vyžiadať prostredníctvom prihlasovacieho formulára TU! Následne Vám bude zaslaný link s prístupom na sledovanie záznamu.

   

 • 22.01. 2020 – USMERNENIE č. 3 k výzve „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“ OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01
 • 20.01.2020 - Oznámenie o vyhlásení 4. a 5. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01 s názvom „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“
 • 21.11.2019 – USMERNENIE č. 2 k výzve „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“ OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“ po uzavretí hodnotiaceho kola č.2
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“ po uzavretí hodnotiaceho kola č.1
 • 26.09.2019 – USMERNENIE č. 1 k výzve „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“ OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01
 • INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE "Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov"
 • Archív
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku