Prvá pomoc pri znižovaní dopadov koronavírusu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní dopadov koronavírusu, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú od 6. apríla 2020 od 12:00 prijímať žiadosti o príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky. Od stredy, 8. 4. 2020, budú môcť od 12:00 žiadať o príspevky aj ostatní záujemcovia, a to zamestnávatelia s poklesom príjmu a SZČO. Aby bol proces čo najjednoduchší a najrýchlejší, všetky potrebné informácie k pomoci a postup pri žiadaní nájdu záujemcovia na novej webovej stránke www.pomahameludom.sk.
 
KOMU JE URČENÁ POMOC?
•    Zamestnávateľom, vrátane SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR .
•    Zamestnávateľom a SZČO, ktorým poklesli tržby o najmenej 20 %, a SZČO, ktoré povinne zatvorili prevádzku alebo obmedzili svoju činnosť v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu.

AKÚ POMOC DOSTANEM?
Zamestnávatelia, ktorí povinne zatvorili prevádzky (opatrenie 1)
Zamestnávatelia a SZČO , ktorí sú zamestnávateľmi, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť, môžu požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku , najviac vo výške 1 100 eur. Podmienkou je udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia.
Príspevok sa poskytuje na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).
Maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa je 800 000 eur na celé obdobie realizácie projektu.
SZČO, ktoré nie sú zamestnávateľmi a povinne zatvorili prevádzky alebo obmedzili svoju činnosť
Zamestnávatelia a SZČO, ktorým poklesli tržby o najmenej 20 % (opatrenie 2)
Zamestnávatelia (okrem subjektov verejnej správy), ktorí nemuseli povinne prerušiť alebo obmedziť prevádzkovej činnosti a poklesli im tržby o najmenej 20 %, môžu požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca . Výška príspevku sa určí podľa poklesu tržieb. Podmienkou je udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia.
SZČO, ktoré sú zamestnávateľom a prerušili alebo obmedzili prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %, môžu požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti. Môžu požiadať aj o príspevok na mzdu zamestnanca podľa opatrenia 1. Podmienkou je udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia.
SZČO , ktoré prerušili alebo obmedzili svoju činnosť alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %, môžu požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti.
Príspevok sa poskytuje na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).
POZOR!
Nárok na príspevok má SZČO iba vtedy, ak bola povinne alebo dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové  prázdniny.
Nárok na príspevok nemá SZČO , ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer, alebo SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.
Výška príspevku na mzdy zamestnanca pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, alebo paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO sa určí podľa poklesu tržieb.

AKO URČÍM POKLES TRŽIEB?
Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb :
1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03/2020 - predchádzajúce je 03/2019).
2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t. j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019.
3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020

AKO DLHO SA PRÍSPEVOK POSKYTUJE?
Príspevok sa poskytuje od 12. marca 2020 , teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

AKO POŽIADAM O PRÍSPEVOK?
Jednoducho. Stačí navštíviť stránku www.pomahameludom.sk a postupovať podľa uvedených inštrukcií.
POTREBUJEM PORADIŤ, NA KOHO SA MÁM OBRÁTIŤ?
Nenašli ste potrebné informácie na webovej stránke www.pomahameludom.sk? Zavolajte na našu informačnú linku, ktorú spúšťame 6. apríla o 12:00. Operátori budú k dispozícii v pracovné dni od 6:00 do 22:00 na čísle +421 2 2211 5656 .

Finančné príspevky na preklenutie krízy COVID-19 v športe z pohľadu ŽIADATEĽA o poskytnutie príspevku

 

Postavenie

Špecifikácia

Prevádzka

Pokles tržieb

Nárok na
príspevok

Opatrenie
číslo

amatérsky športovec (SZČO)

začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, odvodové prázdniny

-

pokles tržieb

áno

2

amatérsky športovec (SZČO)

začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, platí odvody SP

-

pokles tržieb

áno

2

amatérsky športovec (SZČO)

začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, neplatí odvody SP

-

strata príjmu

áno

4

talentovaný športovec starší ako 18 rokov (SZČO)

začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, odvodové prázdniny

-

pokles tržieb

áno

2

talentovaný športovec starší ako 18 rokov (SZČO)

začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020 neplatí odvody SP

-

pokles tržieb

áno

4

profesionálny športovec (SZČO)

začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, odvodové prázdniny

-

pokles tržieb

áno

2

profesionálny športovec (SZČO)

začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, platí odvody SP

-

pokles tržieb

áno

2

profesionálny športovec (SZČO)

začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, neplatí odvody SP

-

strata príjmu

áno

4

profesionálny športovec (zamestnanec)*

zmluva o profesionálnom vykonávaní športu

áno, zatvorená

-***

áno

1 (*)

profesionálny športovec (zamestnanec)**

zmluva o profesionálnom vykonávaní športu

-

strata príjmu

áno

5 (**)

športový odborník (zamestnanec)*

zmluva podľa podľa § 49a zákona o športe

áno, zatvorená

-***

áno

1 (*)

športový odborník (zamestnanec)**

zmluva podľa podľa § 49a zákona o športe

-

strata príjmu

áno

5 (**)

športový odborník (dohodár)

dohoda mimo pracovného pomeru podľa ZP

-

strata príjmu

áno

5

športový odborník (SZČO)

začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, odvodové prázdniny

-

pokles tržieb

áno

2

športový odborník (SZČO)

začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, neplatí odvody SP

-

pokles tržieb

áno

4

športový odborník (SZČO)

začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, platí odvody SP

-

pokles tržieb

áno

2

športový odborník (s.r.o.)

spoločník a konateľ, čistý zisk za 2019 do 9600 eur

-

pokles tržieb

áno

4

športový klub, organizácia občianske združenie

zamestnanci podľa ZP, § 142

áno, zatvorená

-***

áno

1

športový klub, organizácia občianske združenie

zamestnanci podľa ZoŠ, § 4 ods. 3 písm. b)

áno, zatvorená

-***

nie

-

športový klub, organizácia občianske združenie

zamestnanci podľa ZP, § 142

-

-***

áno

3A

športový klub, organizácia občianske združenie

zamestnanci podľa ZP, menej ako 50% času § 142

-

pokles tržieb

áno

3B

športový klub, organizácia obchodná spoločnosť

zamestnanci podľa ZP, § 142

áno, zatvorená

-***

áno

1

športový klub, organizácia obchodná spoločnosť

zamestnanci podľa ZoŠ, § 4 ods. 3 písm. b)

áno, zatvorená

-***

nie

-

športový klub, organizácia obchodná spoločnosť

zamestnanci podľa ZP, § 142

-

-***

áno

3A

športový klub, organizácia obchodná spoločnosť

zamestnanci podľa ZP, menej ako 50% času § 142

-

pokles tržieb

áno

3B

zamestnávateľ (SZČO)

zamestnanci podľa ZP, § 142

áno, zatvorená

-***

áno

1

zamestnávateľ (SZČO)

zamestnanci podľa ZP, § 142

-

-***

áno

3A

zamestnávateľ (SZČO)

zamestnanci podľa ZP, menej ako 50% času § 142

-

pokles tržieb

áno

3B

športový klub, občianske združenie

bez zamestnancov

-

pokles tržieb

nie

-

športový klub, obchodná spoločnosť viac spoločníkov

bez zamestnancov

-

pokles tržieb

nie

-

Základné definície pojmov:                        
zamestnávateľ: právnická osoba, alebo pobočka, organizačná zložka právnickej osoby so sídlom na území SR (s.r.o., a.s., o.z., nezisková organizácia) + SZČO                        
zamestnanec: osoba zamestnaná na základe pracovného pomeru                         
* aplikované v prípade, ak profesionálny športovec vykonávajúci činnosť na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a športový odborník vykonávajúci činnosť na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka budú spĺňať definíciu zamestnanca a zároveň ak športový klub bude spĺňať definíciu zamestnávateľa v zmysle Opatrení č. 1 a č. 3 (spornou otázkou v štádiu riešenia je zahrnutie "iného pracovnoprávneho vzťahu" podľa ZoŠ do rozsahu opatrení)                         
** aplikované v prípade ak profesionálny športovec vykonávajúci činnosť na základe Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a športový odborník vykonávajúci činnosť na základe Zmluvy o výkone činnosti športového odborníka nebudú spĺňať definíciu zamestnanca a zároveň ak športový klub nebude spĺňať definíciu zamestnávateľa v zmysle Opatrení č. 1 a č. 3 (spornou otázkou v štádiu riešenia je zahrnutie "iného pracovnoprávneho vzťahu" podľa ZoŠ do rozsahu opatrení)                         
*** finančný príspevok nečerpá zamestnanec, ktorý je cieľovou skupinou opatrenia č. 1 a č. 3A ale jeho zamestnávateľ za podmienok uvedenených v tomto opatrení                        
                        
Vysvetlivky k skratkám:                        
ZP - Zákonník práce    PP - pracovnoprávny vzťah                    
ZoŠ - zákon o športe    SZČO - samostatne zárobkovo činná osoba                    
                        
OPATRENIE 1                        
Žiada zamestnávateľ, ktorí musel z titulu mimoriadnej situácie zatvoriť prevádzku a zamestnancom vypláca náhradu mzdy podľa § 142 Zákonníka práce - prekážky na strane zamestnávateľa.                        
Výška príspevku:                        
úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,- eur.                        
Oprávnené obdobie:                        
od 13.3.2020                        
                        
OPATRENIE 2                        
Žiada SZČO, ktorá musela z titulu mimoriadnej situácie zatvoriť prevádzky, alebo zaznamenala pokles tržieb v marci minimálne o 10%, v apríli a máji minimálne o 20%                        
Ďalšie podmienky:                        
SZČO začala vykonávať činnosť v 2019 a je v režime tzv. odvodových prázdnin, alebo začala vykonávať činnosť pred 2019 a je povinne nemocensky poistená (platí si odvody do Sociálnej poisťovne)                        
Nemá súbežne uzatvorený pracovný pomer a nemá pozastavenú ani zrušenú činnosť.                        
k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach                        
Výška príspevku:          

pokles tržieb
(kategórie)

marec
2020

 

pokles tržieb
(kategórie)

apríl
2020

menej ako 10%

0,-eur

 

menej ako 20%

0,- eur

10 %, - 19,99%

90,- eur

 

20 % - 39,99%

180,- eur

20 %, - 29,99%

150,- eur

 

40 % - 59,99%

300,- eur

30 %, - 39,99%

210,- eur

 

60 % - 79,99%

420,- eur

40 a viac %

270,- eur

 

80% a viac

540,- eur

OPATRENIE 3                        
Žiada zamestnávateľ, ktorí z titulu mimoriadnej situácie aj počas obmedzenia alebo prerušenia činnosti udrží pracovné miesta, vypláca náhradu podľa § 142 Zákonníka práce                        
Výška príspevku:                        
3A/ úhrada náhrady mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 880,- eur                        
3B/ paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb (rovnaký ako v Opatrení 2)              
Zamestnávateľ si môže po celú dobu vyplácania príspevku vybrať len jednu z možností.                        
                        
OPATRENIE 4                        
Žiada fyzická osoba, ktorá v čase od 13.3.2020 nemá žiadny iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej alebo závislej činnosti                        
Žiadateľom môže byť:                        
- SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie svojej činnosti a nebola nemocensky poistená (neplatila si odvody do Sociálnej poisťovne)               
- SZČO, ktorá nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na vykonávanie činnosti                        
- jediný spoločník a konateľ s.r.o., ktorej čistý zisk za rok 2019 nie je vyšší ako 9600 eur (nemôže byť zároveň zamestnancom a ani spoločníkom v inej s.r.o.)                        
a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2400 eur                        
k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach                        
Výška príspevku:                        
105 eur/mesiac marec 2020                        
210 eur/mesiac apríl, máj 2020                        
                        
OPATRENIE 5 (SOS DOTÁCIA)                        
Žiadateľ je Fyzická osoba, ktorá:                        
- z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnost                        
- túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie (12.3.2020) a                        
- nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby.                        
Žiadateľ o dotáciu nemôže byť                        
- poberateľom žiadnej pomoci zo systémov sociálneho poistenia, štátnej sociálnej podpory alebo sociálnej pomoci (poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, nemocenskej dávky, dávky v nezamestnanosti, výsluhovéh                        
- žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“ financovaného z prostriedkov Operačného programu Ľudské zdroje, ktorý je vyhlásený a realizovaný Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (Opatrenia č.1 až č.4)                        
Výška príspevku:                        
105 eur/mesiac marec 2020                        
210 eur/mesiac apríl 2020 - až do skončenia krízovej situácie, ak sa sociálno-ekonomická situácia žiadateľovi nezmení                        
                        
Ďalšie podmienky pre poskytnutie finančného príspevku v rámci OPATRENÍ 1 až 4 (aktualizácia č. 3) uverejnených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU V RÁMCI PROJEKTU „PRVÁ POMOC“ (OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE) si môžete pozrieť TU: https://www.pomahameludom.sk/docs/Oznamenie_o_moznosti_predkladania_ziadosti_2020_04_23.pdf                         
                        
Ďalšie podmienky pre poskytnutie finančného príspevku v rámci Opatrenia č. 5 (SOS DOTÁCIA) na základe Nariadenia vlády č.103/2020 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 si môžete pozrieť TU: https://www.neprepustaj.sk/docs/5_dotacia/Podmienky_poskytovania_dotacie.pdf                        
                        
autor: Ing. Jaroslava Lukačovičová                        

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku