Kariéra

Výber hlavného kontrolóra športu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje výber na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii

hlavný kontrolór športu

Viac informácií o pozícii nájdete tu.

Pozor! Termín podania prihlášky je do 21.4.2021 (vrátane)!OZNAM o termíne výberového konania na členov a náhradníkov komisií pre konanie vo veci dopingu na prvom a druhom stupni

V nadväznosti na výzvy č. 1/2021-KKD1 a č. 2/2021-KKD1 a v súlade s § 92 zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 11. marca 2021 o 08.30 h uskutoční výberové konanie na člena a náhradníka komisie pre konanie vo veci dopingu na prvom stupni a člena a náhradníka komisie pre konanie vo veci dopingu na druhom stupni. Predmetné výberové konanie sa bude konať v zasadacej miestnosti č. 724 v hlavnej budove ministerstva na adrese Stromová 1, 813 30 Bratislava.
 
 

Výberové konanie na kolegu v právnej oblasti


Hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu štátneho radcu na sekcii športu. Ak máte športovú minulosť alebo kladný vzťah k športu, športovému diainu, ak máte prax v otázkach športového práva a príprave analytických, strategických a koncepčných materiálov, hľadáme práve Vás na pozíciu
 
štátny radca na sekcii športu na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR,

kde budete pracovať na najvyššom štátnom orgáne pre šport, kde budete zabezpečovať výkon štátnej správy v oblasti športu.

Viac informácií o pozícii nájdete na tomto mieste: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/28928

Pozor! Musíte stihnúť podať prihlášku do 1.3.2021!
  

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku