Kariéra

Na našom ministerstve pracuje v oblasti športu v súčasnosti 18 osôb.

Projektový manažér

Hľadáme kolegu - projektového manažéra pre manažovanie projektu informačného systému športu. Projekt sa nazýva "Manažment údajov pre Národné športové centrum", je financovaný z finančných prostriedkov EÚ, a jeho cieľom je skvalitnenie spracovania a zverejňovania údajov v slovenskom športe.
Bližšie informácie Branislav Strečanský, +421 902 902 009

Permanentná výzva
Privítame záujem o spoluprácu napríklad formou stáží študentov, či dobrovoľnej pomoci na našich projektoch v prospech obyvateľov Slovenska.
V prípade vytvorenia pracovného miesta túto informáciu zverejníme na tomto mieste (a na ďalších, zákonom stanovených miestach).
V oblasti športu patria k ministerstvu aj dve dcérske spoločnosti: Národné športové centrum a Antidopingová agentúra SR. Informácie o možnosti práce pre tieto organizácie sú uvedené na ich webových sídlach.

Skočiť na začiatok stránky