Kariéra

Na našom ministerstve pracuje v oblasti športu v súčasnosti 20 zamestnancov.

Permanentná výzva:
Privítame záujem o spoluprácu napríklad formou stáží študentov, či dobrovoľnej pomoci na našich projektoch v prospech obyvateľov Slovenska.
V prípade vytvorenia pracovného miesta túto informáciu zverejníme na tomto mieste (a na ďalších, zákonom stanovených miestach).
V oblasti športu patria k ministerstvu aj dve dcérske spoločnosti: Národné športové centrum a Antidopingová agentúra SR. Informácie o možnosti práce pre tieto organizácie sú uvedené na ich webových sídlach.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku