Kariéra

Na našom ministerstve pracuje v oblasti športu v súčasnosti 17 osôb.

Hľadáme kolegu

Zverejnili sme informáciu o obsadzovaní proacovného miesta. Náplňou práce nového kolegu na našej sekcii športu bude najmä činnosť spojená s podporou výstavby, rekonštrukcie a modernizácie športovej infraštruktúry, spolupráca s Fondom na podporu športu, ale aj množstvo inej zaujímavej práce v oblasti štátnej starostlivosti o šport.
Viac informácií o pracovnej pozícii je na portáli Slovensko.sk na adrese https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/39512
Ak máte záujem a spĺňate podmienky, prihláste sa do 15. marca 2023 podľa zverejnených pokynov.

Permanentná výzva
Privítame záujem o spoluprácu napríklad formou stáží študentov, či dobrovoľnej pomoci na našich projektoch v prospech obyvateľov Slovenska.
V prípade vytvorenia pracovného miesta túto informáciu zverejníme na tomto mieste (a na ďalších, zákonom stanovených miestach).
V oblasti športu patria k ministerstvu aj dve dcérske spoločnosti: Národné športové centrum a Antidopingová agentúra SR. Informácie o možnosti práce pre tieto organizácie sú uvedené na ich webových sídlach.

 

Skočiť na začiatok stránky