Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

25 miliónov korún na jazykové laboratóriá v ZŠ aj SŠ

28.07.2008

     Ministerstvo školstva vyčlenilo v tomto roku na podporu jazykových laboratórií takmer 24,8 milióna korún. V rozvojovom projekte „Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy 2008" bolo úspešných 88 z podaných 857 žiadostí.
     Základné a stredné školy zamerali plánované aktivity na vytvorenie nových jazykových učební, modernizáciu už existujúcich učební a laboratórií. Zo získaných finančných prostriedkov si doplnia knižničný fond, vytvoria učebné pomôcky, využijú učebne v mimovyučovacom čase.
     Komisia pri výbere posudzovala mieru využitia aktivít vo vyučovacom procese, spoluprácu žiakov, učiteľov, rodičov a miestneho obyvateľstva, ale aj nápaditosť a originalitu projektu. Jednotlivé školy získali od 186 do 290 tisíc korún. Aktivity podporené z projektu budú realizovať od 1. septembra do 31. decembra 2008.
Zoznam podporených projektov

Bratislava 28. júl 2008