24. apríl 2018, MŠVVaŠ SR - zverejňuje výsledky výberového konania na obsadenie funkcie člena predstavenstva spoločnosti BIONT, a. s., so sídlom v Bratislave - VK 1/2018 - A.S.


24. apríl 2018, MŠVVaŠ SR - zverejňuje výsledky výberového konania na obsadenie funkcie člena predstavenstva spoločnosti BIONT, a. s., so sídlom v Bratislave - VK 1/2018 - A.S.
Typ súboru:pdf
Velkosť:445530
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku